05.02.2020

Rygorystyczna uchwała krajobrazowa dla miasta Warszawy przyjęta

16 stycznia 2020 r. Rada Miasta Warszawy przyjęła uchwałę krajobrazową na podstawie art. 37a ustawy o planowaniu oraz zagospodarowaniu przestrzennym. Ma ona na celu zadbanie o bardziej estetyczny i zadbany wygląd Warszawy oraz usunięcie reklam oraz banerów, które zakrywają budynki oraz przyrodę. Uchwała została podzielona na cztery działy: nośniki reklamowe, szyldy, obiekty małej architektury oraz ogrodzenia. Wprowadzone zmiany obejmują cały teren miasta i będą wdrażane w ciągu następnych 2 lat (3 lata dla szyldów, 5 lat dla obiektów małej architektury). Sama uchwała wejdzie w życie w kwietniu 2020 r. Prace nad nią trwały od 2015 roku. W dzisiejszym artykule prezentujemy podstawowe założenia uchwały.

Jako nośniki reklamowe w rozumieniu uchwały klasyfikowane są: wolnostojące nośniki reklamowe, nośniki reklamowe na budynkach oraz nośniki reklamowe na obiektach budowlanych lub elementach małej architektury. W tej kategorii reklam, uchwała wprowadziła nakaz zawieszania reklam tylko i wyłącznie na ślepych ścianach budynków, ewentualnie dopuszczone zostały łagodne formy reklamy takie jak np. neony, które będą mogły być umieszczone na dachu budynku. Wielkoformatowe siatki reklamowe mogą być zawieszane tylko na rusztowaniu na czas remontu lub prac budowlanych na maksymalny okres 9 miesięcy i nie częściej niż raz na 5 lat. W zakresie nośników wolnostojących, każdy ciąg ulic będzie miał wyznaczony maksymalny format w zależności od charakteru urbanistycznego danego obszaru. W Śródmieściu zostanie wprowadzony zakaz umieszczania nośników o wymiarach 9 oraz 18 metrów kwadratowych. W Centrum możliwe będzie tylko umieszczanie słupów ogłoszeniowych oraz citylightów (gablotek z wewnętrznym oświetleniem o wymiarze 2 metrów kwadratowych). Citylighty będą też dozwolone przy wiatach komunikacji miejskiej. Poza centrum zezwala się na umieszczanie tzw. scrolli. Na głównych arteriach komunikacyjnych będzie można ustawiać reklamy o powierzchni 18m2.

Oprócz wskazanych powyżej zmian, uchwała wprowadza też konkretne wymogi, które będzie musiała spełniać reklama. Nie może zasłaniać okien budynku, szyldy nie mogą zasłaniać elewacji budynku, jest zakaz umieszczania szyldów oraz banerów na dachach budynków. Wprowadzono też zakaz umieszczania reklam na pewnych typach nieruchomości np. placówkach dyplomatycznych, urzędowych oaz oświatowych. Zostaną też wprowadzone minimalne oraz maksymalne odległości w których będzie można będzie ustawiać reklamy od elementów zagospodarowania przestrzeni. Określono również minimalne odległości, które będą musiały być zachowane pomiędzy nośnikami reklamowymi, aby zapobiec nadmiernemu zagęszczeniu. Zakazano również ustawiania reklam w obszarach objętymi aktami przyrodniczymi lub konserwacyjnych.

Drugą kategorią reklam objętych zakresem uchwały są szyldy czyli zwięzłe oznaczenia działalności prowadzonej w danym miejscu. Dopuszczone formy szyldów to: tablice, kasetony, semafory, szyldy ażurowe, murale, flagi oraz markizy. Rada Miasta dostrzegła potrzebę utrzymania szyldów, chcąc jednak zapewnić ich większą estetykę oraz poszanowanie dla architektury budynku. Szyldy mogą być umieszczone tylko w tzw. polu szyldowym, czyli na parterze, w obszarze powyżej witryny lokalu a poniżej górnej strefy. Szyldy wolnostojące mogą być umieszczane, jeśli jest to jedyny szyld w obrębie nieruchomości a flagi są zawsze dozwolone. Każdy szyld nie może zasłaniać więcej niż 20% powierzchni witryny, nie może zasłaniać detali architektonicznych elewacji, nie może wystawać poza pole szyldowe. Nakazuje się też umiar w ilości szyldów oraz w rozmiarze semaforów. Sugeruje się też unikanie szyldów w formie jaskrawych wyświetlaczy.

Mała architektura to niewielkie elementy w przestrzeni publicznej jak np. stojaki na rowery, kapliczki itp. Uchwała wprowadza standardy co do kolorystki oraz materiałów, z których mogą być tworzone . Zostawia się też możliwość narzucenia wymagania jednolitości w obrębie jakiegoś obszaru lub niestandardowego wyglądu elementów w bardziej reprezentacyjnych obszarach miasta.

Ogrodzenia to ostatnia kategoria zmian wprowadzonych przez uchwałę, przy czym w tej kategorii nie ma wymogu dostosowania.

Przy zabudowie mieszkalnej ogrodzenie nie może być wyższe niż 1,8m jeśli jego przezierność jest niemniejsza niż 50%, w pozostałych wypadkach maksymalna wysokość to 1,2m. Obiekty biurowe, handlowo-wystawiennicze, targowe mogą mieć ogrodzenie o wysokości 2,5m i przezierności niemniejszej niż 50%, w pozostałych wypadkach maksymalnie 1,2m. Obiekty oświaty, zdrowia, pomocy społecznej maksymalnie mogą mieć ogrodzenie wysokie na 2,5m. Obiekty magazynowe, techniczne mogą mieć maksymalnie 3,5m przy przezierności 50% albo mniejszej, przy większej 2,2m. Obiekty sportowe mogą mieć ogrodzenia o wysokości 3m przy przezierności niemniejszej niż 70%, 1,2m przy mniejszej. Ogrody działkowe mogą mieć ogrodzenie o wysokości 1,5m przy przezierności niemniejszej niż 70%.

Dodatkowo ogrodzenia przylegające do przestrzeni publicznej nie mogą być wykonane z; prefabrykowanych płyt betonowych, blachy fałdowej, poliwęglanu oraz nie mogą mieć ostrych elementów szklanych lub ceramicznych. Ponadto wprowadzono też zakaz odgradzania dużych obszarów przeznaczonych na zabudowę wielorodzinną powyżej 2 hektarów, jeśli zostały zbudowane po 1989 r. Zakazuje się też odgradzania chodników.

Za nieprzestrzeganie uchwały przewidziana jest kara finansowa o wysokości 40 krotnej stawki zmiennej oraz stałej, które są dorocznie ustalane przez Ministra Finansów. Stawka zmienna będzie mnożona przez wielkość elementu wykraczającego poza ustalenia uchwały.

 

Kara finansowa= 40 x (x5 + y)

X- stawka zmienna

y- stawka stała

5 to przykładowa powierzchnia niedozwolonej reklamy

Zobacz także:
15.03.2023

UOKiK kontra kryptoreklama w social media. Postępowanie w sprawach przeciwko naruszeniom przepisów antykonkurencyjnych przez influencerów.

12.10.2022

Polecenia od serca czy z ekonomicznym interesem w tle? O rekomendacjach w mediach społecznościowych, których publikacja może dotkliwie zaboleć.

10.10.2022

Prawo wobec reklamy w mediach społecznościowych

06.10.2022

Oznaczanie materiałów reklamowych przez influencerów a różne rodzaje współprac komercyjnych

28.09.2022

Autopromocja w social media – społecznoprawne aspekty autoreklamy influencerów   

16.09.2022

Umowa barterowa i informacja uchroni influencera przed zarzutem kryptoreklamy

02.12.2020

Reklama suplementów diety. Dwie samoregulacje = zdublowanie reguł gry?

11.11.2020

Nadchodzą nowe zasady reklamy wyrobów medycznych cz. 2