Filipiak Babicz Legal
Powrót

Egzekucja i zabezpieczenie sądowe roszczeń

01 Opis

Kompleksowa obsługa wierzytelności to także doświadczenie w egzekucji i zabezpieczeniu sądowym roszczeń. Uzyskanie korzystnego wyroku to dopiero pierwszy krok w kierunku zaspokojenia wierzyciela. Dbamy o skuteczny i szybki odzysk należności. Weryfikujemy działania komorników sądowych i sądów podejmowane w egzekucji oraz postępowaniu zabezpieczającym. Mamy doświadczenie w egzekwowaniu należności, zarówno pieniężnych, jak i niepieniężnych, w tym o wydanie mienia (nieruchomości, ruchomości). Praktykujemy transgraniczną egzekucję roszczeń od dłużników zagranicznych (m.in. europejski tytuł egzekucyjny, stwierdzenie wykonalności). W tym celu współpracujemy z prawnikami innych państw UE, USA czy Kanady.

Na bieżąco śledzimy zmiany regulacji prawnych i najnowsze orzecznictwo w tym zakresie. O istotnych zagadnieniach egzekucji sądowej i sądowego zabezpieczenia roszczeń piszemy regularnie na naszym blogu www.egzekucjaizabezpieczenia.pl. 

Praktyka Egzekucja i sądowe zabezpieczenie roszczeń obejmuje: 

 • Sporządzanie pism w postępowaniu egzekucyjnym  
 • Negocjacje z dłużnikami  
 • Wyjawienie majątku dłużnika 
 • Sporządzanie wniosków o udzielenie sądowego zabezpieczenia roszczeń 
 • Wszczynanie i nadzór spraw o wykonanie zabezpieczenia przez komornika 
 • Ocenę wpływu wszczęcia upadłości lub restrukturyzacji na egzekucję sądową 
 • Kierowanie wadliwych egzekucji pod nadzór sądowy 
 • Symulację kosztów egzekucji i sądowego zabezpieczenia roszczeń 

02 Doświadczenie

 • Reprezentowaliśmy wierzycieli w licznych postępowaniach egzekucyjnych oraz zabezpieczających 
 • Skutecznie wyegzekwowaliśmy wydanie lokali gastronomicznych w trybie zabezpieczenia sądowego jeszcze przed wydaniem wyroku  
 • Doprowadziliśmy do uchylenia niekorzystnego zabezpieczenia roszczenia, które uniemożliwiało kontynuowanie egzekucji  
 • Przeprowadzenie szkoleń oraz występowanie na konferencjach poświęconych tematyce procedury cywilnej z zakresu egzekucji i sądowego zabezpieczenia roszczeń 

W czym możemy Ci pomóc?

Napisz do nas