Filipiak Babicz Legal
Powrót

Sądowe spory gospodarcze

01 Opis

Reprezentujemy przedsiębiorców w gospodarczych i cywilnych sporach sądowych. Mamy praktykę w postępowaniach transgranicznych. Wiemy, jak ważne jest poczucie bezpieczeństwa podczas całego procesu sądowego, dlatego zapewniamy udział prawników z bogatym doświadczeniem na sali sądowej. Pomagamy odpowiednio opracować i zabezpieczyć materiał dowodowy. Doradzamy w wyborze między sporem a ugodą. Na bieżąco śledzimy zmiany regulacji prawnych i najnowsze orzecznictwo dotyczące procedury sądowej w sprawach gospodarczych i cywilnych O sądowym zabezpieczeniu roszczeń piszemy regularnie na naszym blogu www.egzekucjaizabezpieczenia.pl. 

Praktyka Sądowe spory gospodarcze obejmuje: 

 • Ocenę ryzyk i szans procesowych  
 • Opracowanie strategii procesowej 
 • Zabezpieczenie roszczenia przed i na czas procesu 
 • Obronę przed niezasadnymi roszczeniami 
 • Sporządzanie pism procesowych  
 • Reprezentację podczas rozpraw sądowych  
 • Symulację kosztów procesu  
 • Udział w negocjacjach pozasądowych 
 • Udział w mediacji sądowej 
 • Próby ugodowe 

02 Doświadczenie

 • Poprowadziliśmy z sukcesem setki sporów sądowych, zarówno po stronie powodowej, jak i pozwanej 
 • Doprowadziliśmy do uzyskania korzystnych rozstrzygnięć sądowych dla kilkudziesięciu trudnych wierzytelności bankowych z umów kredytu 
 • Windykujemy dłużników przedsiębiorstwa leasingowego, zapewniając obsługę prawną wielowątkowych sporów gospodarczych z nielojalnymi leasingobiorcami  
 • Uzyskaliśmy eksmisje w trybie zabezpieczenia najemcy lokali gastronomicznych oraz uniemożliwiliśmy bezprawne przejęcie nieruchomości przez fikcyjne spółki 
 • Prowadzimy szkolenia i występujemy na konferencjach poświęconych tematyce procedury cywilnej, w tym postępowań gospodarczych 

W czym możemy Ci pomóc?

Napisz do nas