Filipiak Babicz Legal
Powrót

Przestępstwa na szkodę wierzycieli

01 Opis

Nie każde niewywiązanie się z zobowiązania cywilnego stanowi przestępstwo, jednak nierzadko zdarza się, że działania nierzetelnego dłużnika wypełniają także znamiona czynu zabronionego. Są to przykładowo udaremnianie wykonania orzeczenia, ucieczka z majątkiem, czy faworyzowanie wierzycieli.  

W tych sprawach poza kwestią samej odpowiedzialności karnej niezwykle ważne są także zagadnienia związane z naprawieniem szkody wyrządzonej przestępstwem. Złożenie wniosku o orzeczenie naprawienie szkody obliguje sąd do orzeczenia środka kompensacyjnego w przypadku skazania, więc jest bardzo istotną czynnością. Czasami wystarczy krótkie pismo, jednak bywa że sytuacja jest bardziej skomplikowana, np. gdy wcześniej zapadły już orzeczenia w innych postępowaniach (cywilnych, administracyjnych). Wówczas warto skorzystać z pomocy ekspertów, którzy będą w stanie zbudować argumentację dotyczącą orzeczenia obowiązku naprawienia szkody w konkretnej sprawie. 

Praktyka Przestępstw na szkodę wierzyciela obejmuje: 

 • fachowe doradztwo prawne 
 • sporządzanie opinii i przygotowanie pism procesowych, w tym zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, a także odpowiedzi na akt oskarżenia, prywatne i subsydiarne akty oskarżenia, wniosków, zażaleń, apelacji i kasacji 
 • opracowywanie argumentacji w zakresie orzeczenia obowiązku naprawienia szkody w postępowaniu karnym wraz z zapewnieniem pełnej obsługi tego wątku sprawy 
 • reprezentowanie przed organami ścigania oraz sądami osób, których interesy wymagają ochrony w toku postępowania karnego. Nasi prawnicy są przedstawicielami podejrzanych, oskarżonych, obwinionych i skazanych. Prowadzą sprawy podmiotów pokrzywdzonych, w tym występujących jako oskarżyciele prywatni, posiłkowi i subsydiarni 
 • szkolenia dla podmiotów pokrzywdzonych przestępstwem chcących dochodzić swoich praw na drodze postępowania karnego 

02 Doświadczenie

 • sporządzenie opinii prawnych dotyczących możliwości dochodzenia naprawienia szkody w skomplikowanym stanie faktycznym 
 • reprezentacja spółki w sprawie o oszustwo sądowe w zakresie niewłaściwej reprezentacji podmiotu przed sądem polskim w kontekście restrukturyzacji na gruncie prawa szkockiego – wartość szkody 10 mln zł 
 • doprowadzenie do uniewinnienia klienta oskarżonego w subsydiarnym akcie oskarżenia o nadużycie uprawnień jako tymczasowy nadzorca sądowy i wywołanie szkody u wierzycieli w kwocie ok. 48 mln zł 
 • doprowadzenie do wydania wyroku skazującego zobowiązującego skazanego do wykonania wyroku cywilnego i zapłaty zasądzonej kwoty na rzecz klienta-pokrzywdzonego 
 • reprezentowanie wierzyciela w postępowaniu karnym dotyczącym ustanowienia hipoteki na rzecz podmiotu powiązanego z dłużnikiem na nieruchomości, z której miała być prowadzona egzekucja 
 • reprezentowanie wierzyciela w postępowaniu karnym dotyczącym uniemożliwienia ustanowienia na jego rzecz hipoteki na majątku dłużnika z powodu jej zbycia tytułem przewłaszczenia na zabezpieczenie 
 • w 2018 roku adw. Łukasz Pilarczyk obronił na UAM rozprawę doktorską zatytułowaną “Obowiązek naprawienia szkody w prawie karnym”. Praca została opublikowana w 2019 roku nakładem Wydawnictwa Naukowego UAM. 

W czym możemy Ci pomóc?

Napisz do nas