Filipiak Babicz Legal
Filipiak Babicz Legal Dział Własności Intelektualnej
Powrót

Własność intelektualna (IP)

01 Opis

Własność intelektualna

Skutecznie dbamy o własność intelektualną naszych klientów, która pozwala na uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Mamy szczególnie duże doświadczenie w prowadzeniu działań związanych z nieuczciwą konkurencją – zarówno na gruncie prawa administracyjnego, cywilnego, jak i karnego. Znamy perspektywę zarówno podmiotów, które są ofiarami nieuczciwych ataków, jak i próbują się przed nimi bronić. W razie wrogich przejęć angażujemy specjalistów z zakresu prawa korporacyjnego, aby odpowiednio wesprzeć naszych klientów.  

Posiadamy szczególnie bogate doświadczenie w projektach interdyscyplinarnych, związanych z koniecznością łączenia wiedzy IP z life sciences.  

 • Bieżące doradztwo w obszarze prawa własności intelektualnej 
  • Audyty 
  • Umowy (w tym z uwzględnieniem skomplikowanych struktur osób prawnych) 
  • Rejestracja praw własności intelektualnej  
  • Negocjacje dotyczące IP oraz udział w sporach sądowych  
  • Monitoring rynku oraz podejmowanie działań w zakresie zwalczania naruszeń praw własności przemysłowej i nieuczciwej konkurencji  

Nowe technologie 

Kancelaria posiada duże doświadczenie w zakresie wsparcia udzielanego branży IT oraz w obszarze nowych technologii. Jesteśmy otwarci na zmieniającą się rzeczywistość, zarówno prawną, jak i biznesową. Jesteśmy związani z Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu a nasze zajęcia dydaktyczne cieszą się olbrzymią popularnością.

 • Bieżące doradztwo dla podmiotów wprowadzających do obrotu oprogramowanie oraz innowacyjne produkty 
  • Przygotowywanie umów uwzględniających specyfikę danego podmiotu i docelowy rynek, na który trafia produkt 
  • Wsparcie na etapie koncepcyjnym, wdrożeniowym, serwisowania, utrzymywania 
  • Doradztwo w e-commerce  
  • Prowadzenie sporów związanych z oprogramowaniem komputerowym – zarówno w zakresie naruszenia praw własności intelektualnej do kodu źródłowego, jak i prowadzenie negocjacji związanych z wykonywaniem umów IT 
  • Monitorowanie rynku oraz pojawiających się zmian prawnych  

Media

W skład naszego zespołu wchodzą praktycy oraz przedstawiciele środowiska akademickiego. Współpracujący z nami prawnicy-medioznawcy uzyskali nagrody branżowe oraz biorą udział w procesie konsultacji Rekomendacji UOKiK jako przedstawiciele środowiska naukowego, a także od lat prowadzą szkolenia z prawa prasowego, mediów, reklamy (w ramach studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych).  

 • Bieżące doradztwo dla podmiotów działających na rynku mediów (tradycyjnych i elektronicznych, wsparcie dla agencji reklamowych i influencerów) 
  • Audyty umów wykorzystywanych w codziennej działalności oraz tworzenie wzorów dokumentów, w oparciu o bogate doświadczenie 
  • Opracowanie wewnętrznych procedur dotyczących współpracy z klientami i podwykonawcami – tak, by na żadnym etapie nie umknęły istotne kwestie 
  • Prawne monitoringi mediów  
  • Reprezentacja w postępowaniach sądowych oraz przed organami administracji publiczne 
  • Ocena przekazów reklamowych  

Ochrona wizerunku

Jedna niezgodna z prawdą informacja lub krzywdząca opinia może wpłynąć na lata ciężkiej pracy związanej z wypracowywaniem marki osobistej oraz podmiotu. Podejmujemy działania mające na celu ochronę reputacji naszych klientów, podejmując się też spraw precedensowych oraz takich, które wywojują duży poziom emocji w społeczeństwie.  

 • Podejmowanie działań w razie naruszenia dóbr osobistych oraz prewencja naruszeń  
  • Analiza materiałów pod kątem ryzyka naruszenia dóbr osobistych  
  • Przygotowywanie wniosków o sprostowanie oraz oświadczeń do mediów  
  • Negocjacje oraz udział w sporach sądowych 
  • Monitoring prawny mediów  
  • Zarządzanie kryzysami wizerunkowymi (często we współpracy ze specjalistami PR) 

W czym możemy Ci pomóc?

Napisz do nas

Filipiak Babicz Legal

Dział Własności Intelektualnej