Proces
_inwestycyjny
16.09.2019

Uchwalenie planu miejscowego dla części działki, dla której wydano ostateczną decyzję o warunkach zabudowy

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm., dalej jako: u.p.z.p.) nie nakłada na gminę obowiązku sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o granicach, które pokrywałyby się z granicami istniejących na danym terenie działek. W efekcie dochodzi do sytuacji, w których plan miejscowy obowiązuje jedynie na części działki geodezyjnej. Osobno rozpatrzeć należy dwa warianty tej sytuacji:

1. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu (dalej jako: decyzja WZ) wydana zostaje po uchwaleniu planu miejscowego;
2. decyzja WZ dla danego terenu istniała w obiegu prawnym już przed wejściem w życie MPZP.

(więcej…)

Czytaj więcej
04.09.2019

„Interwencyjne” miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

05.08.2019

Specustawa mieszkaniowa a samodzielność planistyczna gminy. Dylematy prawników i urbanistów.

31.07.2019

Obrót ziemią rolną

22.07.2019

Projektowana ustawa o planowaniu i zagospodarownaiu przestrzennym

22.07.2019

Projektowane zmiany w prawie budowlanym

16.07.2019

Ograniczenie w czasie uprawnień zwrotowych

10.07.2019

Specustawa mieszkaniowa – realizacja inwestycji niezależnie od ustaleń m.p.z.p.

09.07.2019

Nowelizacja ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw – ważne zmiany dla deweloperów

09.07.2019

Drogi wewnętrzne – zagrożenia i wyzwania

09.07.2019

Odszkodowania planistyczne po zmianach

09.07.2019

Umowa ekspropriacyjna (wywłaszczeniowa)