Proces
_inwestycyjny
04.09.2019

„Interwencyjne” miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

„Interwencyjne” miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego to nieformalna nazwa planów miejscowych uchwalanych w trybie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 23 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (u.p.z.p.). W założeniu instytucja ta miała przeciwdziałać wydawaniu decyzji WZ oczywiście sprzecznych z postanowieniami studium, w szczególności w stosunku do terenów, wobec których procedowany jest właśnie plan miejscowy. Jednakże od uchwalenia ustawy minęło już kilkanaście lat, a liczba planów miejscowych, w szczególności na terenach zurbanizowanych, inwestycyjnych znacząco nie wzrosła. Stąd realizacja także i dużych inwestycji, t.j. obejmujących wiele obiektów budowlanych, niekiedy osiedli mieszkaniowych, odbywa się również na podstawie decyzji WZ. Wielokroć przy wydawaniu takich decyzji istnieje pełna współpraca ze strony wnioskodawcy, często dewelopera, który nieformalnie dopytuje się o możliwą zabudowę, niejako „uzgadniając” treść rozstrzygnięcia. Zdarza się jednak i tak, że w trakcie procedowania takiej „dużej” WZ” dochodzi do skorzystania z instrumentu określonego w art. 62 ust. 1 u.p.z.p. – zawieszania jej wydawania, mimo braku uchwalania jednocześnie planu miejscowego wobec tego samego terenu.

 

(więcej…)

Czytaj więcej
05.08.2019

Specustawa mieszkaniowa a samodzielność planistyczna gminy. Dylematy prawników i urbanistów.

31.07.2019

Obrót ziemią rolną

22.07.2019

Projektowana ustawa o planowaniu i zagospodarownaiu przestrzennym

22.07.2019

Projektowane zmiany w prawie budowlanym

16.07.2019

Ograniczenie w czasie uprawnień zwrotowych

10.07.2019

Specustawa mieszkaniowa – realizacja inwestycji niezależnie od ustaleń m.p.z.p.

09.07.2019

Nowelizacja ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw – ważne zmiany dla deweloperów

09.07.2019

Drogi wewnętrzne – zagrożenia i wyzwania

09.07.2019

Odszkodowania planistyczne po zmianach

09.07.2019

Umowa ekspropriacyjna (wywłaszczeniowa)