Proces
_inwestycyjny
28.03.2020

ALERT PRAWNY – autopoprawka do projektu ustawy – tarczy antykryzysowej – ustawowe wakacje od umów w galeriach handlowych

Co wydarzyło się dotychczas?

1. W dniu 13 marca 2020 r. wydano rozporządzenie ustanawiające całkowity zakaz prowadzenia określonych rodzajów sklepów i punktów usługowych w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.

2. W efekcie powstała dyskusja na temat skutków prawnych zakazu – najemcy obawiają się, że będą zobowiązani do płacenia czynszu pomimo braku obrotów, a wynajmujący obawiają się spadku przychodów i utraty zdolności do spłacania kredytów, w przypadku zaprzestania płatności czynszów.

3. W projekcie ustawy – tzw. tarczy antykryzysowej z dnia 26 marca 2020 r. zaproponowano – jako jeden ze środków zaradczych 90% redukcję czynszu najmu za okres obowiązywania zakazu działalności (projektowany art. 15ze)

4. W autopoprawce z dnia 27 marca 2020 r. usunięto propozycję redukcji czynszu o 90% na rzecz nowego rozwiązania – fakultatywnego okresowego wygaszenia wzajemnych zobowiązań wynikających z umowy o korzystanie z lokalu. (więcej…)

Czytaj więcej
24.03.2020

KORONAWIRUS (COVID-19) – a najem lokali

20.03.2020

ALERT PRAWNY Koronawirus a relacje z kontrahentami Cz. 2

18.03.2020

ALERT PRAWNY – wydłużenie terminów dla sektora budowlanego

14.03.2020

ALERT PRAWNY – KORONAWIRUS (COVID-19) – A PRAWO BUDOWLANE

14.03.2020

ALERT PRAWNY – Koronawirus a relacje z kontrahentami

13.01.2020

Wycena nieruchomości – problemy praktyczne

25.11.2019

Przyszłość sieci wodociągowo-kanalizacyjnych wybudowanych przez deweloperów

16.09.2019

Uchwalenie planu miejscowego dla części działki, dla której wydano ostateczną decyzję o warunkach zabudowy

04.09.2019

„Interwencyjne” miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

05.08.2019

Specustawa mieszkaniowa a samodzielność planistyczna gminy. Dylematy prawników i urbanistów.

31.07.2019

Obrót ziemią rolną

22.07.2019

Projektowana ustawa o planowaniu i zagospodarownaiu przestrzennym

22.07.2019

Projektowane zmiany w prawie budowlanym

16.07.2019

Ograniczenie w czasie uprawnień zwrotowych

10.07.2019

Specustawa mieszkaniowa – realizacja inwestycji niezależnie od ustaleń m.p.z.p.