19.09.2022

Skarga pauliańska – sposób na odzyskanie długu

Mimo że znaczna część postępowań egzekucyjnych kończy się umorzeniem z uwagi na bezskuteczność, do polskich sądów w dalszym ciągu wpływa stosunkowo niewiele spraw ze skargi pauliańskiej.

Rok 2021 przyniósł niewielkie ożywienie względem roku 2020. Dla porównania, w roku 2020 do polskich sądów rejonowych i okręgowych orzekających w pierwszej instancji wpłynęło łącznie 1788 spraw o uznanie czynności za bezskuteczną. Tymczasem w roku 2021 było to 1830 spraw. W ostatnich latach mamy więc do czynienia z „ustabilizowaniem” się liczby spraw o uznanie czynności prawnych za bezskuteczne na względnie stałym poziomie.

W dalszym ciągu liczba ta jednak nie wydaje się odpowiadać ostrożnym szacowaniom co do skali potencjalnych działań fraudacyjnych dłużników. Podejrzenia te wzmacnia fakt, że skuteczność egzekucji w Polsce – liczonych w milionach spraw – oscyluje niezmiennie wokół… 20 %.

Dłużnik działa ze świadomością pokrzywdzenia wierzyciela jeśli celowo – lub choćby ze zdawaniem sobie sprawy z negatywnych skutków dla wierzyciela – wyzbywa się najistotniejszych składników majątku, takich jak nieruchomości, udziały w spółkach, wartościowe ruchomości i inne. Dłużnicy niejednokrotnie działają w zmowie z osobami trzecimi, które nierzadko są osobami dla nich bliskimi i które również zdają sobie sprawę z motywów dokonania określonej czynności prawnej.

Biorąc pod uwagę bieżącą sytuację gospodarczą można zakładać, że liczba spraw ze skargi pauliańskiej w przyszłych latach będzie wzrastać. Realny i widoczny wzrost liczby postępowań o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną warunkowany jest jednak upowszechnieniem świadomości przysługiwania tego instrumentu ochrony wierzyciela.

Świadomość tę staramy się systematycznie zwiększać, publikując na blogu treści dotyczące skargi pauliańskiej.

Miło nam również poinformować, że nasz zespół we współpracy z Dziennikiem Gazeta Prawna stworzył publikację „Skarga pauliańska – sposób na odzyskanie długu”, w której wyjaśniliśmy zawiłości związane z poszukiwaniem ochrony paulińskiej oraz skupiliśmy się na praktycznych aspektach stosowania skargi pauliańskiej.

Zobacz także:
22.04.2024

Pokrzywdzenie wierzycieli w toku spraw działowych

02.10.2023

„Tarcza hipoteczna” a skarga pauliańska

10.08.2023

Administracyjna egzekucja pauliańska po nowemu

31.05.2023

Zaskarżanie umowy dożywocia oraz darowizny z ustanowieniem służebności osobistej w drodze skargi pauliańskiej

29.03.2023

Dopuszczalność stosowania przepisów o skardze pauliańskiej w drodze analogii dla ochrony wierzytelności wynikających z prawnokarnego przepadku korzyści majątkowej

21.02.2023

Pokrzywdzenie wierzyciela alimentami

07.07.2022

Konkurencja wierzyciela pauliańskiego z wierzycielem hipotecznym osoby trzeciej

22.03.2022

Skarga pauliańska a czynności procesowe