Filipiak Babicz Legal
Powrót

Zarządzanie ryzykiem podatkowym

01 Opis

Celem naszych usług jest wsparcie Państwa w zarządzaniu ryzykiem podatkowym i działaniach z zakresu tzw. compliance’u podatkowego, do których należą przede wszystkim zagadnienia związane z: 

  • raportowaniem schematów podatkowych (MDR); 
  • cenami transferowymi (TP); 
  • podatkiem u źródła (WHT) oraz 
  • przygotowaniem strategii podatkowej. 

Nasze wsparcie polega również na weryfikacji zdarzeń gospodarczych jakie pojawiają się w Państwa działalności (zarówno tych cyklicznych, jak i jednostkowych) pod kątem prawidłowości rozpoznanych skutków podatkowych oraz procedur podatkowych jakie u Państwa funkcjonują. 

Wsparcie FILIPIAK BABICZ TAX może obejmować m.in.:  

  • Przegląd Państwa działalności oraz rozliczeń pod kątem najistotniejszych zdarzeń i ich prawidłowego ujęcia dla celów podatkowych. 
  • Zabezpieczenie przyjętych rozliczeń podatkowych w drodze wniosku o interpretację lub w ramach tzw. defence file, dokumentu gromadzącego argumentację za przyjętym podejściem. 
  • Weryfikację istniejących u Państwa procedur podatkowych. 
  • Wdrożenie niezbędnych procedur podatkowych skrojonych do Państwa działalności. 
  • Przeprowadzenie szkoleń dla kadry. 
  • Wsparcie w razie sporu z organami podatkowymi (kontrola, postępowanie podatkowe). 

Dzięki naszej pomocy będą mogli Państwo w pełni skupić się na realizacji głównej działalności gospodarczej, w poczuciu, że obszar podatków został należycie zabezpieczony. 

W czym możemy Ci pomóc?

Napisz do nas