21.06.2022

Od dziś newsletter KRS

Dziś (21 czerwca 2022 r.) wchodzi w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), wprowadzająca instytucję newslettera. Ratio legis tej zmiany ma być przeciwdziałanie tzw. kradzieży spółki. Wydaje się, że newsletter to krok w dobrym kierunku. Nie znaczy to jednak, że jest to krok wystarczający by w pełni chronić spółki.

KRADZIEŻ SPÓŁKI

O tzw. kradzieży spółki część prawników mówi, że jest prostsza niż kradzież ze sklepu. Na czym polega? Jest to pozornie legalne przejęcie spółki poprzez dokonanie odpowiednich zmian w KRS z wykorzystaniem sfałszowanych lub z innych względów nieważnych lub wprowadzających w błąd dokumentów np. uchwał czy pełnomocnictw. Dokonywane na ich podstawie zmiany w KRS mogą ograniczać się do zmiany zarządu. Mogą być też jednak dalej idące i objąć np. zmianę wspólników.

Celem jest oczywiście przejęcie spółki, co istotne, bez wiedzy dotychczasowego zarządu i wspólników. Dlaczego ma być to takie proste? Ponieważ dokonywanie wpisów w KRS odbywa się do pewnego stopnia automatycznie. Referendarz sądowy co do zasady nie analizuje przedłożonych mu dokumentów pod kątem ich autentyczności. W konsekwencji w KRS w prosty sposób mogą zostać dokonane zmiany, o których „prawowity” zarząd czy wspólnicy mogą nie wiedzieć. Zmiany te zaś mogą otwierać drzwi do różnorakich czynności prawnych związanych ze spółką, w tym także dotyczących jej majątku.

NEWSLETTER KRS

W jaki sposób remedium na takie sytuacje może być newsletter funkcjonujący od dziś na mocy nowelizacji ustawy o KRS? Ma on umożliwić przedsiębiorcom łatwy i natychmiastowy dostęp do informacji o próbie dokonania zmiany w KRS podjętej przez osoby nieuprawnione. Newsletter będzie rozsyłany mailowo, ma objąć informacje o zarejestrowaniu sprawy w postępowaniu (wraz z datą i sygnaturą) oraz o dokonaniu wpisu w KRS (wraz z numerem w Rejestrze, sygnaturą sprawy, datą dokonania wpisu i jego numerem). Możliwe jest zatem uzyskanie informacji o każdym złożonym wniosku o wpis oraz o każdym dokonanym w KRS wpisie.

JAK TO DZIAŁA

Aby uzyskiwać w ramach newslettera KRS informacje o złożonych wnioskach o wpis i dokonanych wpisach wystarczy zalogować się na konto w Portalu Rejestrów Sądowych (PRS) i wskazać numery KRS podmiotów, o których chcemy otrzymywać informacje. Nasza subskrypcja może objąć maksymalnie 50 podmiotów. Okres subskrypcji możemy określić sami. Nie może on być jednak dłuższy niż rok. W każdej chwili możemy zrezygnować z subskrypcji. Możemy ją również przedłużyć, maksymalnie na kolejny rok.

INFORMACJA KRS A WIĘKSZA OCHRONA     

Oczywiste jest, że sama informacja o zarejestrowaniu sprawy czy dokonaniu wpisu bez wiedzy i inicjatywy „prawowitych” przedstawicieli spółki, nie eliminuje automatycznie ryzyka kradzieży spółki. Informacja taka będzie jednak sygnałem do podjęcia działań i zablokowania powstania dalszych, niepożądanych skutków prawnych. Zasadnie wskazuje się jednak, że konieczne są również zmiany w zakresie praktyki działania sądów rejestrowych, które z reguły odmawiają osobom innym niż wnioskodawca udziału w postępowaniu rejestrowym. W sytuacji próby kradzieży spółki, taka praktyka uniemożliwia zajęcie stanowiska i udział w postępowaniu prawowitych członków zarządu lub wspólników spółki. Niewątpliwie jednak wchodzące dziś w życie przepisy są dobrym startem do zwiększeniu bezpieczeństwa spółek i odpowiedzią na proceder ich kradzieży.

Zobacz także:
24.01.2024

Podmioty zbiorowe będą ścigane za przestępstwa środowiskowe

30.11.2023

Wzmożona aktywność UE: AML Package, MiCA i inne projekty – jakie zmiany czekają przedsiębiorców?

29.06.2023

Ocena ryzyka prania pieniędzy i jej znaczenie

29.09.2022

Ryzyko niezbadania ryzyka – odpowiedzialność za naruszenie obowiązków AML

21.09.2022

Planowane zmiany w zakresie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione

12.04.2022

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów RODO

30.10.2020

Planowane zmiany w prawie spółek

02.09.2020

Ryzyka wynikające z kontroli wydatkowania pomocy finansowej w ramach tarczy antykryzysowej