Sprawiedliwość i Bezpieczeństwo


14.09.2021

Jednolite orzecznictwo w zakresie ochrony podatników przed instrumentalnym wszczynaniem postępowań karno-skarbowych – uchwała NSA

06.08.2021

Czynny żal w prawie karnym skarbowym – elektroniczny czy papierowy?

03.12.2020

Koniec instrumentalnego stosowania przepisów przez organy podatkowe? Poznaliśmy uzasadnienia wyroków NSA

19.10.2020

Praktyczny przewodnik po naprawieniu szkody wyrządzonej przestępstwem

14.09.2020

Kryptowaluta jako dowód w postępowaniu karnym

30.04.2020

Projektowane zmiany przepisów kodeksu karnego dot. „rozszerzonej konfiskaty mienia”

30.03.2020

Wpływ koronawirusa na wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych

25.03.2020

Prokuratura Krajowa w obliczu nieuczciwych praktyk gospodarczych inspirowanych epidemią COVID-2019

16.02.2020

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za przestępstwa i wykroczenia w prawie niemieckim

30.10.2019

„De-risking” jako niebezpieczny sposób na unikanie regulacji AML

09.08.2019

Przestępczość związana z naruszaniem dóbr własności intelektualnej

12.11.2018

Czy niewłaściwe przechowywanie szczepionek powinno być karalne? O jednym z aspektów nowelizacji Prawa farmaceutycznego

12.07.2018

Krajowy System Cyberbezpieczeństwa

27.04.2018

„Sprawiedliwość i Bezpieczeństwo” – komentarz do proponowanych zmian w zakresie kary pozbawienia wolności

26.04.2018

„Sprawiedliwość i Bezpieczeństwo” – populizm penalny czy przemyślana reforma systemu sankcji w prawie karnym?