Filipiak Babicz Legal
Powrót

Tymczasowy areszt

01 Opis

Tymczasowe aresztowanie to jedyny środek izolacyjny przewidziany w polskim prawie, który może być stosowany na etapie postępowania przygotowawczego oraz postępowania sądowego. Wiąże się on z umieszczeniem osoby, której dotyczy, w areszcie śledczym w celu jej odizolowania od dotychczasowego środowiska, co w założeniu ma pomóc w sprawnym przeprowadzeniu postępowania karnego. Tymczasowe aresztowanie stanowi poważną dolegliwość nie tylko w życiu osoby aresztowanej, ale także jego najbliższych, czy współpracowników. Ma także niebagatelne konsekwencje dla działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę tymczasowo aresztowaną. 

Blisko 98% wniosków prokuratorskich jest uwzględniana przez sądy. Wierzymy jednak, że profesjonalna pomoc obrońcy jest w stanie zapobiec tymczasowemu aresztowaniu lub zminimalizować jego negatywne aspekty. 

Praktyka Tymczasowy areszt obejmuje: 

 • obronę tymczasowo aresztowanych podejrzanych i oskarżonych, w tym: 
 • analizę dokumentów i akt udostępnionych obrońcy, 
 • udział w posiedzeniach aresztowych, 
 • sporządzanie zażaleń oraz odpowiedzi na wnioski o przedłużenie stosowania tymczasowego aresztowania, a także skarg do ETPC, 
 • kontakt z osobą tymczasowo aresztowaną. 

02 Doświadczenie

 • doprowadzenie do nieuwzględnienia przez sąd wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec klienta, któremu stawiano zarzuty korupcji oraz wyrządzenia szkody zarządzanemu podmiotowi na kwotę 4 mln zł, 
 • doprowadzenie do nieuwzględnienia przez sąd wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec klienta, któremu stawiano zarzuty manipulacji na rynku finansowym i osiągnięcia korzyści majątkowej w kwocie ponad 300 tys. zł, 
 • doprowadzenie do uchylenia aresztu tymczasowego po upływie dwóch lat  i trzech miesięcy jego trwania wobec sprawcy podejrzanego o m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, która miała wyłudzić kwotę nie mniejszą niż 600 mln zł od około 2.000 osób będących uczestnikami funduszy inwestycyjnych oraz o celowe wyrządzenie szkody majątkowej spółkom będącym aktywami tych funduszy w kwocie ok. 90 mln zł poprzez niedopełnienie obowiązków wynikających z zarządzania tymi spółkami 
 • doprowadzenie do uchylenia tymczasowego aresztowania wobec klienta, któremu stawiano zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się organizowaniem i prowadzeniem gier hazardowych na terenie całego kraju oraz prania pieniędzy – korzyści majątkowej w kwocie ponad 50 mln zł 
 • doprowadzenie do uchylenia tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego o wzięcie udziału w zorganizowaniu piramidy finansowej, 
 • od 2020 roku prowadzimy blog tymczasowyareszt.pl, na którego łamach dzielimy się wiedzą związaną z tematyką tymczasowych aresztowań oraz zatrzymań 

W czym możemy Ci pomóc?

Napisz do nas