Filipiak Babicz Legal
Powrót

Bezpieczny zarząd

01 Opis

W przypadku podmiotów zbiorowych za wszystkie najważniejsze decyzje odpowiada zarząd. Jeżeli wynikiem tych decyzji jest czyn zabroniony, najczęściej odpowiedzialność karną z tego tytułu będą ponosić członkowie zarządu, którzy ją podjęli. Dzieje się tak zarówno wtedy gdy decyzja zarządu polega na świadomym podjęciu działań stanowiących czyn zabroniony, jak i wówczas gdy w wyniku tych decyzji powstaje stan umożliwiający popełnienie czynu zabronionego. 

Obrona członków zarządu w procesach karnych wymaga często nie tylko eksperckiej wiedzy i doświadczenia z zakresu prawa karnego, ale także świadomości i znajomości realiów biznesowych. Nadto lepiej jest „zapobiegać niż leczyć” – dlatego oferujemy zarówno szkolenia dla kadr menedżerskich, jak i sporządzanie analiz i opinii prawnych oraz audytów pozwalających podjęcie działań ochronnych. 

Usługa świadczona jest kompleksowo, nie tylko w zakresie odpowiedzialności karnej, ale także – we współpracy z innymi Działami Kancelarii – odpowiedzialności cywilnej, również z uwzględnieniem przepisów prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz prawa pracy. 

Praktyka Bezpieczny zarząd obejmuje: 

 • fachowe doradztwo prawne
 • sporządzanie opinii prawnych
 • szkolenia dla kadr menedżerskich
 • przygotowanie pism procesowych, w tym odpowiedzi na akt oskarżenia, prywatne i subsydiarne akty oskarżenia, wniosków, zażaleń, apelacji i kasacji
 • reprezentowanie członków zarządu przed organami ścigania i sądami we wszystkich instancjach oraz w postępowaniach nadzwyczajnych

02 Doświadczenie

 • doprowadzenie do uniewinnienia członków zarządu spółki oskarżanych o wyłudzenie dotacji na łączną kwotę ponad 730 tys. zł, 
 • doprowadziliśmy do umorzenia śledztwa prowadzonego przeciwko prezesowi zarządu, któremu stawiano zarzuty korupcji oraz wyrządzenia szkody zarządzanej organizacji sportowej na kwotę 4 mln zł,
 • obrona członka zarządu spółki z mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa oskarżonego o niewłaściwe zarządzanie spółką i doprowadzenie jej do upadłości, 
 • obrona członka zarządu spółki Skarbu Państwa oskarżonego o głosowanie za podjęciem uchwały, która doprowadziła do niekorzystnego dla spółki rozporządzenia mieniem, 
 • sporządzenie wielu obszernych opinii prawnych na temat ewentualnej odpowiedzialności karnej członków zarządu z art. 296 k.k. 
 • przeprowadzenie szkoleń oraz występowanie na konferencjach poświęconych tematyce odpowiedzialności członków zarządu 

W czym możemy Ci pomóc?

Napisz do nas