Filipiak Babicz Legal
Filipiak Babicz Legal Dział Restrukturyzacji i Upadłości
Powrót

Upadłości przedsiębiorców i likwidacje spółek

01 Opis

Doradzamy przedsiębiorcom w procesie zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej poprzez wszczęcie postępowania upadłościowego bądź likwidacji prowadzonej zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Analizujemy wszystkie dostępne rozwiązania, tak aby zminimalizować ryzyka związane z odpowiedzialnością przedsiębiorców za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie. 

We współpracy z klientem przygotowujemy komplet dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, reprezentujemy klienta w kontaktach z sądem upadłościowym oraz pozasądowymi organami postępowania upadłościowego (tymczasowym nadzorcą sądowym, syndykiem) zarówno na etapie postępowania zmierzającego do rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości, jak i po jej ogłoszeniu. 

 

Nasze wsparcie obejmuje: 

  • Analizę sytuacji przedsiębiorcy pod kątem powstania obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości,  
  • Przygotowywanie scenariuszy zakończenia działalności gospodarczej z poszanowaniem praw wierzycieli oraz minimalizacją ryzyk dla niewypłacalnego przedsiębiorcy lub członków zarządu niewypłacalnej spółki, 
  • Przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy, w tym z wnioskiem o zatwierdzenie warunków sprzedaży 
  • Reprezentowanie przedsiębiorcy w trakcie postępowania upadłościowego, w szczególności w kontaktach z organami postępowania upadłościowego – sądem upadłościowym, tymczasowym nadzorcą sądowym oraz syndykiem, 
  • Bieżącą kontrolę działalności syndyka, 
  • Przygotowywanie niezbędnych pism oraz wniosków w ramach postępowania upadłościowego, 
  • Likwidację spółek zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, w tym spółek z długami 

02 Projekty

Przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości a następnie likwidacji spółki z o.o., będącej start-upem działającym w branży medycznej 

Przygotowaliśmy strategię zakończenia działalności gospodarczej dla naszego klienta będącego start-upem działającym w branży medycznej, obejmującą wniosek o ogłoszenie upadłości oraz późniejszą likwidację zadłużonej spółki, doprowadzając do jej prawomocnego wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

Pełnienie funkcji likwidatora w spółce z branży produkcji i dystrybucji kwasów tłuszczowych 

Zostaliśmy powołani jako likwidator spółki z o.o., której przedmiotem działalności był import i sprzedaż kwasów tłuszczowych. W związku z wszczęciem postępowania karnego przeciwko dotychczasowemu zarządowi, doszło do zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego, utraty płynności finansowej i konieczności złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Naszym zadaniem było przeprowadzenie procesu likwidacji (w tym wypowiedzenie stosunków pracy i innych umów), zabezpieczenie aktywów, kontakt z kontrahentami i udział w postępowaniach dotyczących majątku spółki. 

 

Przygotowanie scenariusza zakończenia działalności kilku spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej działającej w branży beauty oraz jej likwidacja 

Opracowaliśmy kompleksową strategię zakończenia działalności kilku spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej działającej w branży beauty wraz z przeprowadzeniem wzajemnych rozliczeń pomiędzy spółkami, likwidacją ich majątku oraz wykreśleniem jednej z zadłużonych spółek z Krajowego Rejestru Sądowego. Cały proces przeprowadzono tak, aby nie miał on negatywnego wpływu na działalność całej grupy. 

W czym możemy Ci pomóc?

Napisz do nas

Filipiak Babicz Legal

Dział Restrukturyzacji i Upadłości