Przestępstwa
w _biznesie
10.12.2019

Cyberataki – realne zagrożenie dla przedsiębiorstwa

Operacje elektroniczne mogą służyć dokonywaniu coraz groźniejszych przestępstw, także na niewyobrażalną dotychczas skalę, i zagrażać już nie tylko jednostkom i wielkim biznesom ale również całym państwom i ich strukturom. Jednocześnie cyberataki stają się bronią w rękach zarówno przestępców jak i rządów: cyberbezpieczeństwo w ostatnich latach urosło do rangi jednego z kluczowych elementów bezpieczeństwa narodowego. Świadomość, na jak wielką skalę szkody mogą powodować hakerzy powinna zmotywować przedsiębiorców do zadbania o właściwą ochronę wszystkich danych przechowywanych w systemach komputerowych – szczególnie groźna dla przestępczości może okazać się kradzież własności intelektualnej.

(więcej…)

Czytaj więcej
30.10.2019

„De-risking” jako niebezpieczny sposób na unikanie regulacji AML

29.08.2019

Koniec wolności platform crowdfundingowych?

09.08.2019

Przestępczość związana z naruszaniem dóbr własności intelektualnej

16.07.2019

Odszkodowanie czy więzienie – odpowiedzialność prawna za naruszenie ustawy o obligacjach

28.06.2019

Nowe kary za zatory płatnicze

04.06.2019

Odpowiedzialność karna compliance officera

29.04.2019

Odpowiedzialność za powołanie komitetu audytu z naruszeniem przepisów

26.03.2019

Propozycje zmian w prawie karnym skarbowym – w kierunku surowszej karalności

19.03.2019

Rewolucyjne zmiany w zakresie odpowiedzialności karnej na gruncie tzw. „ustawy deweloperskiej”

04.03.2019

Minister Spraw Wewnętrznych i Admnistracji zaktualizował listę incydentów o charakterze terrorystycznym

19.02.2019

Fiskus sięga po podsłuchy z postępowania karnego

16.01.2019

Compliance w firmie – standard czy zbędny „gadżet”

08.01.2019

Rząd przyjął projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

21.12.2018

Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – coraz bardziej radykalna

04.12.2018

Relacja z konferencji naukowej „Administratywizacja prawa karnego czy kryminalizacja prawa administracyjnego ?’’