Przestępstwa
w _biznesie
16.02.2020

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za przestępstwa i wykroczenia w prawie niemieckim

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione uregulowana jest w niemieckim prawie w § 30 ustawy wykroczeniowej (Gesetz über Ordnungswidrigkeiten). Regulacja ta przewiduje możliwość wymierzenia podmiotowi zbiorowemu grzywny w razie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, poprzez które naruszone zostały obowiązki podmiotu zbiorowego, bądź wskutek którego podmiot zbiorowy uzyskał lub miał uzyskać korzyść majątkową. Warunkiem przypisania odpowiedzialności podmiotowi zbiorowemu jest popełnienie czynu zabronionego przez osobę formalnie uprawnioną do działania w imieniu tego podmiotu.

(więcej…)

Czytaj więcej
16.01.2020

Lista ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego

02.01.2020

Odpowiedzialność karna dyrektorów Prostej Spółki Akcyjnej

10.12.2019

Cyberataki – realne zagrożenie dla przedsiębiorstwa

30.10.2019

„De-risking” jako niebezpieczny sposób na unikanie regulacji AML

29.08.2019

Koniec wolności platform crowdfundingowych?

09.08.2019

Przestępczość związana z naruszaniem dóbr własności intelektualnej

16.07.2019

Odszkodowanie czy więzienie – odpowiedzialność prawna za naruszenie ustawy o obligacjach

28.06.2019

Nowe kary za zatory płatnicze

04.06.2019

Odpowiedzialność karna compliance officera

29.04.2019

Odpowiedzialność za powołanie komitetu audytu z naruszeniem przepisów

26.03.2019

Propozycje zmian w prawie karnym skarbowym – w kierunku surowszej karalności

19.03.2019

Rewolucyjne zmiany w zakresie odpowiedzialności karnej na gruncie tzw. „ustawy deweloperskiej”

04.03.2019

Minister Spraw Wewnętrznych i Admnistracji zaktualizował listę incydentów o charakterze terrorystycznym

19.02.2019

Fiskus sięga po podsłuchy z postępowania karnego

16.01.2019

Compliance w firmie – standard czy zbędny „gadżet”