Przestępstwa
w _biznesie
30.12.2022

Zmiana projektu nowelizacji – nowy model odpowiedzialności (wybranych) podmiotów zbiorowych

Choć dotychczasowe prace nad projektem zmiany ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych wzbudziły już wiele kontrowersji, nie przyniosły wciąż zamierzonego efektu. Dnia 3 listopada 2022 r., przedstawiony został zaktualizowany projekt nowelizacji ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Po burzliwych konsultacjach i głosach sprzeciwu wobec projektu z sierpnia 2022 r., projektodawca zdecydował się zrezygnować z kilku najbardziej krytykowanych propozycji.

(więcej…)

Czytaj więcej
29.11.2022

Oszustwo sądowe w sprawach gospodarczych

02.11.2022

Co oznacza rozpoczęcie działalności Prokuratury Europejskiej dla polskich przedsiębiorców?

19.10.2022

Roszczenia cywilne pokrzywdzonego w projekcie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione

29.09.2022

Ryzyko niezbadania ryzyka – odpowiedzialność za naruszenie obowiązków AML

21.09.2022

Planowane zmiany w zakresie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione

25.08.2022

Przestępstwa związane z restrukturyzacją oraz sanacją

21.06.2022

Od dziś newsletter KRS

21.06.2022

Nowelizacja kodeksu karnego ciąg dalszy

12.04.2022

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów RODO

07.03.2022

Tymczasowy Nadzorca Sądowy a ryzyka karne

31.01.2022

Blokady rachunku bankowego jeszcze dłużej

09.12.2021

Gwarancyjny charakter przepisów o blokadzie rachunku – SN rozwiewa wątpliwości

12.10.2021

ZAOSTRZENIE KURSU, CZYLI KOLEJNY PROJEKT NOWELIZACJI KODEKSU KARNEGO

14.09.2021

Jednolite orzecznictwo w zakresie ochrony podatników przed instrumentalnym wszczynaniem postępowań karno-skarbowych – uchwała NSA

06.08.2021

Czynny żal w prawie karnym skarbowym – elektroniczny czy papierowy?