Przestępstwa
w _biznesie
17.09.2018

Odpowiedzialność karna emitenta obligacji

Jak pokazują najnowsze analizy rynków finansowych zainteresowanie polskich inwestorów różnego rodzaju papierami dłużnymi osiąga niespotykane wcześniej rozmiary. W ramach tego trendu najwięcej uwagi poświęca się przy tym obligacjom korporacyjnym. Z najnowszych szacunków wynika, że wartość emisji publicznych w 2017 r. w zakresie tych papierów wartościowych wyniosła ponad 2 mld. zł. Powyższa kwota nie uwzględnia jednak niezwykle popularnych emisji prywatnych, które adresowane są do maksymalnie 149 inwestorów. Popularność tego instrumentu finansowego wynika z jednej strony z możliwości uzyskania kapitału na finansowanie inwestycji, przy czym nie jest się związanym ograniczeniami jak w przypadku kredytów bankowych. Z kolei inwestorzy upatrują w obligacjach w miarę pewnej lokaty kapitału, gwarantującej zwrot nawet do 10% w skali roku. Tak duże obroty i związana z tym perspektywa szybkiego i łatwego zysku przyciąga jednak także i nieuczciwe podmioty. Wobec powyższego warto zastanowić się, czy obowiązujące przepisy pozwalają na skuteczną walkę z tego typu negatywnymi zjawiskami.

(więcej…)

Czytaj więcej
12.09.2018

Giełdy kryptowalut po prawnym liftingu

23.08.2018

Cesja wierzytelności pochodzących ze środka kompensacyjnego

16.08.2018

Spory sądowe w zakładzie ubezpieczeń – rola compliance

09.08.2018

Split payment – nowe możliwości i zagrożenia

30.07.2018

Nowe regulacje w zakresie ochrony podwykonawców robót budowlanych

25.07.2018

Nowe obowiązki w zakresie handlu kryptowalutą

12.07.2018

Krajowy System Cyberbezpieczeństwa

09.07.2018

Wewnętrzne procedury antykorupcyjne – strata czasu czy dobra inwestycja?

21.06.2018

Projektowane zmiany w zakresie odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych

15.06.2018

Oszustwo dotacyjne (297 kk) nie zawsze należy kwalifikować łącznie z oszustwem zwykłym (286 kk)

30.05.2018

O (nie)dopuszczalności wprowadzania taryfikatora kar przez Prokuratora Krajowego

25.05.2018

Compliance i marketing w zakładzie ubezpieczeń

07.05.2018

Skarga na wyrok uchylający sądu odwoławczego jako nowy środek zaskarżenia w postępowaniu karnym

27.04.2018

„Sprawiedliwość i Bezpieczeństwo” – komentarz do proponowanych zmian w zakresie kary pozbawienia wolności

26.04.2018

„Sprawiedliwość i Bezpieczeństwo” – populizm penalny czy przemyślana reforma systemu sankcji w prawie karnym?