Przestępstwa
w _biznesie
14.09.2021

Jednolite orzecznictwo w zakresie ochrony podatników przed instrumentalnym wszczynaniem postępowań karno-skarbowych – uchwała NSA

Wojewódzkie sądy administracyjne dotychczas nie przyjęły jednolitej linii orzeczniczej dotyczącej możliwości kontroli przez nie zasadności i legalności wszczynania postępowań karno-skarbowych w sytuacji, w której zbliżał się termin przedawnienia zobowiązania podatkowego. Naczelny Sąd Administracyjny w celu ujednolicenia orzecznictwa, ale również zapewnienia ochrony praw obywateli oraz ich zaufania do sądów oraz systemu prawa, dnia 24 maja 2021 roku, wydał uchwałę, w której rozstrzygnął zakres kompetencji sądów administracyjnych do możliwości badania działań organów podatkowych w zakresie stwierdzenia instrumentalnego wykorzystania prawa do wszczęcia tego postępowania.

(więcej…)

Czytaj więcej
06.08.2021

Czynny żal w prawie karnym skarbowym – elektroniczny czy papierowy?

08.04.2021

Blokada rachunku bankowego – problemy praktyczne

03.12.2020

Koniec instrumentalnego stosowania przepisów przez organy podatkowe? Poznaliśmy uzasadnienia wyroków NSA

30.10.2020

Planowane zmiany w prawie spółek

19.10.2020

Praktyczny przewodnik po naprawieniu szkody wyrządzonej przestępstwem

14.09.2020

Kryptowaluta jako dowód w postępowaniu karnym

02.09.2020

Ryzyka wynikające z kontroli wydatkowania pomocy finansowej w ramach tarczy antykryzysowej

17.08.2020

Przełomowe wyroki NSA w zakresie biegu przedawnienia zobowiązań i przestępstw podatkowych

10.07.2020

„Warunki uzasadniające ogłoszenie upadłości” w dobie COVID-19 – ryzyka karne związane z niezgłoszeniem wniosku o upadłość spółki

02.07.2020

Blokada środków na rachunku bankowym

30.04.2020

Projektowane zmiany przepisów kodeksu karnego dot. „rozszerzonej konfiskaty mienia”

30.03.2020

Wpływ koronawirusa na wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych

25.03.2020

Prokuratura Krajowa w obliczu nieuczciwych praktyk gospodarczych inspirowanych epidemią COVID-2019

16.02.2020

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za przestępstwa i wykroczenia w prawie niemieckim

16.01.2020

Lista ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego