Przestępstwa
w _biznesie
28.06.2019

Nowe kary za zatory płatnicze

W dniu 22 maja 2018 r. do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawa ta ma na celu wprowadzenie do systemu prawnego rozwiązań mobilizujących przedsiębiorców oraz podmioty publiczne będące dłużnikami w transakcjach handlowych do dokonywania zapłaty w ustalonym terminie, jak również ukrócenie działalności wyżej wymienionych podmiotów polegającej na nieuzasadnionym wydłużaniu terminów zapłaty w transakcjach handlowych.

(więcej…)

Czytaj więcej
04.06.2019

Odpowiedzialność karna compliance officera

29.04.2019

Odpowiedzialność za powołanie komitetu audytu z naruszeniem przepisów

26.03.2019

Propozycje zmian w prawie karnym skarbowym – w kierunku surowszej karalności

19.03.2019

Rewolucyjne zmiany w zakresie odpowiedzialności karnej na gruncie tzw. „ustawy deweloperskiej”

04.03.2019

Minister Spraw Wewnętrznych i Admnistracji zaktualizował listę incydentów o charakterze terrorystycznym

19.02.2019

Fiskus sięga po podsłuchy z postępowania karnego

16.01.2019

Compliance w firmie – standard czy zbędny „gadżet”

08.01.2019

Rząd przyjął projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

21.12.2018

Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – coraz bardziej radykalna

04.12.2018

Relacja z konferencji naukowej „Administratywizacja prawa karnego czy kryminalizacja prawa administracyjnego ?’’

12.11.2018

Czy niewłaściwe przechowywanie szczepionek powinno być karalne? O jednym z aspektów nowelizacji Prawa farmaceutycznego

24.10.2018

Karalne wyprowadzenie majątku w celu przeciwdziałania egzekucji – najnowsza praktyka

23.10.2018

Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych vol. 3

05.10.2018

Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych – nowa wersja projektu ustawy

17.09.2018

Odpowiedzialność karna emitenta obligacji