Przestępstwa
w _biznesie
16.01.2020

Lista ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego

Z punktu widzenia zarówno interesu państwa, klientów indywidualnych, jak również przedsiębiorców ważne jest zapewnienie odpowiedniego nadzoru nad rynkiem finansowym, a w tym zakresie Komisja Nadzoru Finansowego (dalej jako „KNF”) dysponuje szeregiem kompetencji, uregulowanych w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym (dalej jako „ustawa”). Zgodnie z art. 2 ustawy celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku również poprzez rzetelną informację dotyczącą funkcjonowania rynku, przez realizację celów określonych w innych ustawach regulujących instytucje finansowe. Począwszy od 2013 roku jedną z kompetencji KNF jest prowadzenie listy ostrzeżeń publicznych, na powszechnie dostępnej stronie internetowej tejże instytucji.

(więcej…)

Czytaj więcej
02.01.2020

Odpowiedzialność karna dyrektorów Prostej Spółki Akcyjnej

10.12.2019

Cyberataki – realne zagrożenie dla przedsiębiorstwa

30.10.2019

„De-risking” jako niebezpieczny sposób na unikanie regulacji AML

29.08.2019

Koniec wolności platform crowdfundingowych?

09.08.2019

Przestępczość związana z naruszaniem dóbr własności intelektualnej

16.07.2019

Odszkodowanie czy więzienie – odpowiedzialność prawna za naruszenie ustawy o obligacjach

28.06.2019

Nowe kary za zatory płatnicze

04.06.2019

Odpowiedzialność karna compliance officera

29.04.2019

Odpowiedzialność za powołanie komitetu audytu z naruszeniem przepisów

26.03.2019

Propozycje zmian w prawie karnym skarbowym – w kierunku surowszej karalności

19.03.2019

Rewolucyjne zmiany w zakresie odpowiedzialności karnej na gruncie tzw. „ustawy deweloperskiej”

04.03.2019

Minister Spraw Wewnętrznych i Admnistracji zaktualizował listę incydentów o charakterze terrorystycznym

19.02.2019

Fiskus sięga po podsłuchy z postępowania karnego

16.01.2019

Compliance w firmie – standard czy zbędny „gadżet”

08.01.2019

Rząd przyjął projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych