Ludzie

Spory karne gospodarcze i karne skarbowe

AARON MAJEWSKI

asystent.

+48 61 222 43 80

AARON MAJEWSKI

asystent.

Asystent w dziale karnym

Student IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczestnik seminarium magisterskiego w Katedrze Postępowania Karnego pod przewodnictwem prof. Pawła Wilińskiego.

Jego głównymi zainteresowaniami z zakresu prawa jest prawo karne, zarówno materialne jak i procesowe oraz zagadnienia związane z amerykańskim systemem prawnym

Posługuje się biegle językiem angielskim.

Mocne strony

Umiejętności organizatorskie, ambicja, pewność siebie, chęć rozwoju.

Pasje

Koszykówka, kulturystyka, podróże, historia XX wieku.