Ludzie

Restrukturyzacja i upadłość

Hubert Zieliński

Prawnik.

Hubert Zieliński
+48 61 222 43 80

Hubert Zieliński

Prawnik.

Asystent w dziale Restrukturyzacji i Upadłości.

Student V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Seminarzysta prof. dr. hab. Jacka Napierały, pod kierunkiem którego przygotowuje pracę magisterską z zakresu zagadnienia odpowiedzialności za niezłożenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości.

W kręgu jego zainteresowań znajduje się prawo upadłościowe i naprawcze, prawo handlowe oraz prawo cywilne.

 

Mocne strony

Kreatywność w rozwiązywaniu problemów, pracowitość, sumienność, ciągłe poszerzanie wiedzy.

Pasje

Literatura, psychologia, ekonomia.


Doświadczenie: wybrane projekty

Doświadczenie zaczął zdobywać począwszy od II roku studiów, pracując m.in. w kancelariach adwokackich oraz syndyka. Wolontariusz w cywilnej oraz administracyjnej sekcji Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej. Brał czynny udział w obsłudze postępowań osób fizycznych oraz spółek kapitałowych. Z sukcesami reprezentował Wydział Prawa i Administracji UAM na konkursach o charakterze ogólnopolskim. Prelegent na licznych konferencjach, autor publikacji z zakresu europejskiego prawa upadłościowego.