Ludzie

Spory gospodarcze, mediacja i arbitraż

Paulina Robaszkiewicz

Aplikant adwokacki.

Paulina Robaszkiewicz
61 2224 380

Paulina Robaszkiewicz

Aplikant adwokacki.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku prawo. Obroniła pracę magisterską z zakresu postępowania karnego, pisząc o przepisach intertemporalnych w kontekście nowelizacji kodeksu postępowania karnego.

Specjalizuje się w postępowaniu karnym, prawie i postępowaniu cywilnym.

Od 2016 roku odbywa aplikację adwokacką w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu.

Mocne strony

Pracowitość, rzetelność, wszechstronność. Doskonałe zarządzanie czasem, umiejętność organizowania zadań. Zaangażowanie w nowe projekty, chęć zdobywania wiedzy w wielu dziedzinach prawa.

Pasje

Muzyka, taniec, badminton, gry planszowe, kuchnie świata.


Doświadczenie: wybrane projekty

Od drugiego roku studiów rozpoczęła zdobywanie doświadczenia zawodowego w jednej z poznańskich kancelarii. W czasie swojej praktyki specjalizowała się w zakresie postępowania cywilnego oraz postępowania karnego. Uczestniczyła także w projektach dotyczących spraw cywilnych i gospodarczych, w szczególności związanych z bieżącą obsługą przedsiębiorców.

Autorka publikacji z dziedziny postępowania karnego. Aktywnie uczestniczyła w wielu konferencjach naukowych poświęconych tematyce prawa i postępowania karnego, w tym obcojęzycznych.