W naszej codziennej praktyce często spotykamy się z problemami wymagającymi głębszej analizy i interpretacji. Niekiedy odkrywamy, że część z zagadnień nie została przez doktrynę wystarczająco szeroko opisana, czasami zaś nasza interpretacja problemu jest odmienna niż dotychczas przyjmowana. Nasze przemyślenia staramy się publikować w pismach i wydawnictwach branżowych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym dorobkiem.