Aktualności

Pozostałe aktualności

R. pr. Maciej Rzeszewski dla Dziennika Gazety Prawnej

20.05.2019 | prawo kancelaria

r. pr. Maciej Rzeszewski wypowiedział się w artykule dla Dziennik Gazeta Prawna o wysokich wynagrodzeniach za kontrolę u procesora i ich niezgodności z kodeksem cywilnym.

Zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE z 2016 r. L 119, s. 1, dalej: RODO) podmiot przetwarzający dane osobowe (procesor) udostępnia administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania ciążących na nim obowiązków oraz umożliwia administratorowi lub audytorowi przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich. Tyle RODO.

Szczegóły, o czym wspomina unijny prawodawca, są kształtowane przez zainteresowane dwie strony w drodze łączącej ich umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Określa się w niej zasady prowadzenia audytu, w tym dni i godziny, w jakich mogą być wykonywane czynności kontrolne. Istotnym elementem ustalanych reguł jest kwestia rozliczeń za audyt. Przykładowo strony mogą ustalić, że wynagrodzenie dla audytorów ponosi administrator danych. Taki zapis raczej nie budzi kontrowersji.

– Za dopuszczalne uznałbym również zapisy umowne, które zobowiązują administratora do pokrycia realnie poniesionych przez procesora kosztów przeprowadzenia kontroli. Takie regulacje nie uniemożliwiają bowiem realizacji obowiązków administratora, a jedynie pozwalają procesorom na nieponoszenie nadmiernych kosztów działań administratorów – mówi Maciej Rzeszewski, radca prawny w FILIPIAKBABICZ Kancelarii Prawnej.

Link do całego artykułu: https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/56773,14-maja-2019/68950,Firma-i-prawo/694215,Wysokie-wynagrodzenie-za-kontrole-u-procesora-niezgodne-z-kodeksem-cywilnym.html?fbclid=IwAR12Wmt2S1Nz1sl155CEcAaAifwJvDCmaW4OQM_rFwTk8U3_rYunDH0KbeQ


Pozostałe aktualności