Aktualności

Pozostałe aktualności

Wystąpienie adw. dr Lucyny Staniszewskiej na XXV Zjeździe Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego

29.06.2018 | kancelaria prawo

W dniach od 25 do 27 czerwca 2018 r. w Warszawie w gmachu dawnego BUW przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbył się XXV Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego ,,Prawo administracyjne dziś i jutro”.

 

Podczas sesji plenarnych swój referat pt. ,,Kodyfikacja administracyjnej kary pieniężnej jako instrumentu prawnego na styku z odpowiedzialnością karną’’ wygłosiła adw. dr Lucyna Staniszewska – adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Celem Zjazdu była analiza tego jak obecnie i w przyszłości może wyglądać kształt prawa administracyjnego w Polsce. Podczas Zjazdu rozważano czym jest prawo administracyjne, próbowano określić bieżące i systemowe potrzeby państwa, jego obywateli oraz gospodarki.

Ogólnie nakreślone problemy wymagały odniesienia do poziomu szczegółowego – tj. poziomu konkretnych instrumentów prawnych. Zarysowana tematyka Zjazdu implikowała konieczność przeanalizowania sprawdzonych klasycznych już instrumentów prawnych pod kątem ich obecnego, ale i przyszłego funkcjonowania w systemie prawa. Postawiono pytanie o zasadność stworzenia nowych instrumentów prawnych (tak od podstaw, jak i ich recepcji np. z innych dziedzin prawa).

 

Ważnym aspektem Zjazdu były też zagadnienia związane z nowelizacjami procedury administracyjnej. Wygłoszone referaty zostały opublikowane w monografii zbiorowej pt. ,,Prawo administracyjne dziś i jutro’’ pod red. J. Jagielski, M. Wierzbowski, Warszawa 2018.

 

Wydarzenie to jest ważnym forum wymiany poglądów przedstawicieli nauki, istotnym tak z punktu widzenia rozwoju nauki, jak i praktyki. Organizatorom dziękujemy za perfekcyjnie przygotowaną Konferencję.


Pozostałe aktualności