Kompetencje

Prawo ochrony konkurencji i prawo konsumenckie

Doradzamy w zakresie postępowań antymonopolowych przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie praktyk ograniczających konkurencję (porozumień ograniczających konkurencję i nadużywania pozycji dominującej) oraz kontroli koncentracji. Reprezentujemy klientów także na etapie sądowym. Doradzamy w postępowaniach dot. kwestii antymonopolowych także na szczeblu unijnym.

Wspomagamy w zakresie postępowań przed Prezesem UOKiK z zakresu nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej oraz w postępowaniach sądowych dot. prywatnoprawnego dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji.

Konsultujemy wewnętrzne dokumenty klientów, w tym procedury wewnątrzkorporacyjne pod kątem ich zgodności z prawem konkurencji oraz prowadzimy szkolenia z zakresu prawa konkurencji (compliance).

Oceniamy zgodność umów handlowych naszych klientów z przepisami z zakresu ochrony konkurencji oraz wspomagamy w tworzeniu sieci dystrybucyjnych i franchisingowych.

Doradzamy w zakresie horyzontalnej i wertykalnej współpracy przedsiębiorców, w tym m.in. na szczeblu organizacji branżowych.

Reprezentujemy klientów w trakcie kontroli i przeszukania krajowych i unijnych organów ochrony konkurencji

Reprezentujemy klientów również w zakresie prawa konsumenckiego w tym w szczególności w postępowaniach w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Dla kogo?

  • Przedsiębiorców działających na rozmaitych rynkach obejmujących terytorium polski oraz rynkach europejskich i światowych.
  • Producentów, dystrybutorów, sprzedawców detalicznych, franczyzobiorców
    i franczyzodawców.
  • Przedsiębiorców posiadających znaczący udział w rynku.
  • Organizacji branżowych zrzeszających przedsiębiorców z rozmaitych branży.

Kiedy?

  • Na etapie projektowania współpracy z  kontrahentami i konkurentami.
  • Na etapie postępowania wyjaśniającego przed krajowym i unijnym organem ochrony konkurencji czy na etapie poprzedzającym pierwszy kontakt ze strony organów.
  • Na etapie postępowań przed krajowym i unijnym organem ochrony konkurencji oraz postępowań sądowych na szczeblu polskim i unijnym.
  • Na etapie negocjacji zobowiązań z krajowym i unijnym organem ochrony konkurencji mających na celu uchronienie przed wydaniem decyzji stwierdzającej naruszenie przepisów z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów.

Ludzie | Kontakt