Kompetencje

Prawo rynku kapitałowego

Wiemy, jakimi prawami rządzi się rynek kapitałowy w Polsce i na świecie. Zaangażowanie i ekspercka wiedza naszych prawników to cenny kapitał, z którego korzystamy na co dzień wspierając spółki publiczne, instytucje finansowe i podmioty prywatne.

Praktyka rynku kapitałowego Kancelarii Filipiak Babicz Legal obejmuje:

 • prawo finansowe i bankowość
 • prawo rynku kapitałowego: fundusze inwestycyjne, działalność maklerska, crowdfunding, spółki publiczne
 • wsparcie przy emisjach instrumentów finansowych (publicznych i prywatnych)
 • postępowania przed Komisją Nadzoru Finansowego
 • wsparcie procesowe w zakresie prawa cywilnego i karnego dotyczącego rynku kapitałowego
 • doradztwo w prawidłowym wypełnianiu obowiązków informacyjnych dotyczących spółek notowanych na rynku regulowanym GPW oraz na NewConnect.
 • obsługa korporacyjna spółek publicznych

Dla kogo?

 • INSTYTUCJE FINANSOWE I SPÓŁKI PUBLICZNE
 • PODMIOTY PRYWATNE, KTÓRE ZAMIERZAJĄ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ NA RYNKU KAPITAŁOWYM

Kiedy?

 • JESTEŚ INSTYTUCJĄ FINANSOWĄ I POTRZEBUJESZ WSPARCIA REGULACYJNEGO
 • CHCIAŁBYŚ STAĆ SIĘ PODMIOTEM NADZOROWANYM
 • CHCIAŁBYŚ WYEMITOWAĆ INSTRUMENTY FINANSOWE LUB POZYSKAĆ KAPITAŁ
 • PROWADZISZ LUB ZAMIERZASZ PROWADZIĆ PROCES CYWILNY LUB KARNY W RAMACH SEKTORA RYNKU KAPITAŁOWEGO
 • PROWADZISZ LUB ZAMIERZASZ PROWADZIĆ POSTĘPOWANIE PRZED KOMISJĄ NADZORU FINANSOWEGO

Ludzie | Kontakt