Kompetencje

Papiery wartościowe i rynki kapitałowe

Wiemy, jakimi prawami rządzi się rynek kapitałowy w Polsce i na świecie. Dlatego Klienci Kancelarii mogą polegać na naszym doświadczeniu w zakresie obsługi korporacyjnej spółek publicznych. 

Zaangażowanie i wiedza naszych prawników to cenny kapitał, z którego korzystamy na co dzień przygotowując posiedzenia organów spółek oraz opracowując wewnętrzną dokumentację korporacyjną. 

Ponadto zajmujemy się doradztwem w prawidłowym wypełnianiu obowiązków informacyjnych dotyczących spółek notowanych na rynku regulowanym GPW oraz na  NewConnect.

Dla kogo?

• Członkowie zarządu i akcjonariusze spółek publicznych
• Prawnicy in house

Kiedy?

• Gdy chcesz wejść na giełdę lub new connect
• Gdy potrzebujesz pomocy w realizacji obowiązków informacyjncyh

Ludzie | Kontakt