Ludzie

prof. UAM dr hab. Jędrzej Skrzypczak

radca prawny | konsultant.

prof. UAM dr hab. Jędrzej Skrzypczak

radca prawny | konsultant.

Prawnik i medioznawca, łączący działalność naukową z potrzebami praktyki. Kierownik Zakładu Systemów Prasowych i Prawa Prasowego, wybitny specjalista z zakresu prawa mediów i polityki medialnej. Autor licznych ekspertyz z tego zakresu. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół kilku różnych obszarów badawczych. Najważniejszym z nich, jest problematyka funkcjonowania mediów, a w szczególności radiofonii i telewizji i tzw. „nowych mediów”, a także prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa prasowego oraz sytuacji mediów publicznych. Laureat Nagród Rektorskich, Stowarzyszenia Prasy Lokalnej, miesięcznika "Forbes".

Profesor Jędrzej Skrzypczak posiada również bogate doświadczenie w zakresie prawa medycznego. Pełni funkcję radcy prawnego Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Za swoją działalność na rzecz środowiska lekarskiego otrzymał medal honorowy WIL (w 2012 r.).

Mocne strony

Autor wielu opracowań naukowych (m. in. monografii „Polityka medialna w okresie konwersji cyfrowej radiofonii i telewizji”, uhonorowanej przez KRRiT i Wydział Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego nagrodą im. dra P. Stępki za najlepsze wydawnictwo naukowe z dziedziny mediów elektronicznych w 2011 r. oraz Reakcja na krytykę medialną. Ochrona dóbr osobistych w erze nowych mediów, Wyd. Wiedza i Innowacje , Poznań 2017 wyróżnionej w 2019 Nagrodą im. Cz. Mojsiewicza). Brał udział w pracach m.in. zespołu kierowanego przez prof. Tadeusza Kowalskiego, powołanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach którego przygotowano projekt ustawy o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych. Odbył staż naukowy w European University Institute, Robert Schuman for Advanced Scientes, Centre for Media Pluralism i Media Freedom  we Florencji. Uczestniczył jako ekspert w projektach CMPF EUI Media Pluralism Project oraz Strengthening Journalism in Europe: Tools, Networking, Training oraz w projekcie Media Policy Project The London School of Economics. Członek American Political Science Association i International Political Science Association, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, I wiceprezes Polskiego Towarzystwa Naukowego Prawa Prasowego. Absolwent the Annenberg-Oxford Media Policy Institute (2018 r.).   W latach 2011-2016 r. wybrany jako kandydat UAM przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji do Rady Nadzorczej Rozgłośni Regionalnej Polskiego Radia „Radia Merkury“  w Poznaniu. Pełnił tam funkcję wiceprzewodniczącego przez dwie kadencje. W 2016 r. kandydat do KRRiT.  Od 2017 r. członek komisji rewizyjnej organizacji zbiorowego zarządzania prawa autorskimi REPROPOL. Członek rady programowego i Komisji rewizyjnej Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej, członek Komisji Rewizyjnej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi Stowarzyszenia Dziennikarzy i Wydawców „REPROPOL”. 

Pasje

Żeglarstwo, muzyka


Doświadczenie: wybrane projekty

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji (1995) oraz Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (1996) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1999 uzyskał na UAM stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce na podstawie pracy zatytułowanej Ochrona nadań organizacji radiowo-telewizyjnych w Polsce. Habilitował się na tej samej uczelni w 2011 w oparciu o rozprawę pt. Polityka medialna w okresie konwersji cyfrowej radiofonii i telewizji.

W 1999 zatrudniony jako adiunkt w Zakładzie Systemów Prasowych i Prawa Prasowego INPiD, został później kierownikiem tego zakładu i profesorem UAM. Był także adiunktem w Instytucie Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu. Od 2013 r. profesor UAM.

W 1997 zdał egzamin sędziowski, a w 2006 uzyskał uprawnienia radcy prawnego.