Ludzie

Janusz Kurowski

dyrektor ds. realizacji projektów publiczno-prywatnych.

Janusz Kurowski

Janusz Kurowski

dyrektor ds. realizacji projektów publiczno-prywatnych.

Specjalizuje się w realizacji projektów budżetowych opartych na nowoczesnych formach finansowania, partnerstwie publiczno-prywatnym, oraz projektach hybrydowych.

Łączy wiedzę i doświadczenia samorządowe wyniesione z okresu kierowania JST jako burmistrz Miasta i Gminy oraz doświadczenia biznesowe z pełnienia stanowisk kierowniczych w przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych.

Posługuje się językiem hiszpańskim i angielskim.

Mocne strony

Doświadczony doradca w zakresie rozwoju jednostek samorządu terytorialnego.
Łączy bogate doświadczenia samorządowe i managerskie w aspekcie krajowym i międzynarodowym.

Pasje

Literatura, kuchnia i kultura śródziemnomorska, sport, czynna rekreacja.


Doświadczenie: wybrane projekty

Posiada doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach budżetów jednostek sektora publicznego oraz spółek prawa handlowego.

Wyróżniony za wybitne osiągnięcia gospodarcze i ekologiczne realizowane z Bankiem Ochrony Środowiska i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska

Absolwent stażu w zakresie integracji europejskiej w aspekcie funkcjonowania samorządów w Bretanii.

Pełnił funkcje managerskie w przedsiębiorstwach na terenie Polski, Hiszpanii i Niemiec.