Ludzie

Katarzyna Kruszewska

asystentka.

Katarzyna Kruszewska

Katarzyna Kruszewska

asystentka.

Studentka V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Seminarzystka prof. UAM dr. hab. Marcina Lemkowskiego u którego przygotowuje pracę magisterską z zakresu prawa cywilnego.

Jej zainteresowania naukowe skupiają się głównie na prawie cywilnym, zwłaszcza w zakresie prawa rzeczowego, prawa rodzinnego. Szczególną uwagę poświęca prawu ochrony zabytków i prawnej ochronie dziedzictwa kulturowego.

Stypendystka Stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

 

 

Mocne strony

ambicja, pracowitość, dobra organizacja pracy, skuteczne działanie pod presją czasu.

Pasje

impresjonizm w sztuce, gra na flecie poprzecznym, seriale kryminalne


Doświadczenie: wybrane projekty

Nieprzerwanie od drugiego roku studiów zdobywa doświadczenie w poznańskich kancelariach prawnych. Od początku 2019 roku związana z kancelarią FILIPIAK BABICZ LEGAL sp.k.

Aktywnie angażuje się w działalność kół naukowych, zwłaszcza Koła Naukowego Obrotu Dziełami Sztuki i Prawnej Ochrony Dziedzictwa Kulturowego im. van Meegerena, którego jest prezeską od 2018 r.

Organizatorka i uczestniczka wielu ogólnopolskich konferencji naukowych.