Ludzie

Katarzyna Kruszewska

asystentka.

Katarzyna Kruszewska

Katarzyna Kruszewska

asystentka.

Studentka IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studentka I roku historii sztuki również na tym uniwersytecie. Seminarzystka dr. hab. Marcina Lemkowskiego u którego przygotowuje pracę magisterską z zakresu obrotu dziełami sztuki. Angażuje się w działalność kół naukowych, szczególnie aktywnie uczestniczy w pracach Koła Naukowego Obrotu Dziełami Sztuki i Prawnej Ochrony Dziedzictwa Kulturowego im. van Meegerena. Jej zainteresowania naukowe skupiają się głównie na prawie cywilnym, zwłaszcza w zakresie prawa rzeczowego, prawa rodzinnego i postępowań odszkodowawczych.

Mocne strony

ambicja, pracowitość, dobra organizacja pracy, skuteczne działanie pod presją czasu.

Pasje

impresjonizm w sztuce, gra na flecie poprzecznym, seriale kryminalne


Doświadczenie: wybrane projekty

wybrane projekty: Doświadczenie zdobywała od drugiego roku studiów, odbywając praktykę w poznańskich kancelariach, gdzie zajmowała się w szczególności sprawami związanymi z prawem odszkodowawczym.