Ludzie

dr Anna Wilińska-Zelek

Starszy prawnik | Adwokat.

dr Anna Wilińska-Zelek

dr Anna Wilińska-Zelek

Starszy prawnik | Adwokat.

Specjalistka z zakresu nowych technologii/IT, prawa mediów i własności intelektualnej. Posiada również doświadczenie z zakresu prawa medycznego i farmaceutycznego.

Współpracuje z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wyższą Szkołą Bankową. Związana z Zakładem Systemów Prasowych i Prawa Prasowego WNPiD UAM. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Naukowego Prawa Prasowego.

Regularnie publikuje artykuły naukowe i popularnonaukowe, a także występuje w trakcie konferencji, seminariów oraz spotkań biznesowych.

Laureatka Nagrody KRRiT im. dr Pawła Stępki na najlepszą rozprawę doktorską z dziedziny mediów elektronicznych oraz Konkursu "Verba Veritatis" na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu w kategorii prace doktorskie i habilitacyjne. Kierowała 3 grantami badawczymi, brała udział w 5 grantach badawczych oraz inkubowała innowację społeczną, finansowaną w ramach POWER 2014-2020. Prace badawcze w ramach grantów realizowała na terenie Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law w Monachium, London School of Economics and Political Science, Queen Mary University of London, Institute of Advanced Legal Studies (University of London).

Redaktorka serwisu prawnego o budowaniu marki, współpracy z mediami, kryzysach reputacyjnych, reklamie i promocji, prawie własności intelektualnej oraz konkurencji (zwłaszcza tej nieuczciwej): filipiakbabicz.com/nowe-media-i-technologie

Autorka opinii i analiz prawnych.

Mocne strony

Finalistka konkursów  „Dziennika Gazety Prawnej” oraz Wolters Kluwer – „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2018” i „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2020”.

Stypendystka Fundacji UAM dla najlepszych doktorantów Uniwersytetu (wykazujących się nowatorstwem metod i kierunków badań naukowych), laureatka ogólnopolskich konkursów z międzynarodowego prawa gospodarczego, prawa własności intelektualnej i prawa konstytucyjnego, w tym zdobywczyni indywidualnej nagrody dla najlepszego mówcy w Konkursie Arbitrażowym Lewiatan (II miejsce, 2016 r.). Nagradzana za działalność społeczną i dydaktyczną.

Pasje

Zarządzanie projektami, psychologia, medycyna


Doświadczenie: wybrane projekty

Przed dołączeniem do FILIPIAK BABICZ specjalista IP&TMT oraz Life Sciences wiodącej kancelarii na rynku polskim.

Wybrane projekty realizowane w ramach FILIPIAK BABICZ:

Realizacja projektów w zakresie prawa własności intelektualnej dla funduszy inwestujących na wczesnych etapach rozwoju przedsiębiorstw

Przygotowywanie i weryfikacja umów dotyczących oprogramowania komputerowego

Obsługa spółek działających na rynku IoT

Członek zespołów prowadzących spory sądowe w sprawach dotyczących dóbr osobistych osób prawnych i osób fizycznych oraz związanych ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji

Realizacja projektów z zakresu prawa rozrywki – współpraca z agencjami reklamowymi, pr managerami, markami oraz influencerami

Opracowywanie strategii medialnych, członek zespołów interdyscyplinarnych działających w razie zaistnienia kryzysu

Ekspert Międzynarodowych Targów Poznańskich w ramach projektu „IP Friendly”

 

Wybrane projekty przed dołączeniem do FILIPIAK BABICZ:

Weryfikacja i sporządzanie umów prawnoautorskich dla wysokobudżetowych inwestycji IT oraz infrastrukturalnych

Reprezentacja artystów i wydawców w sporach dotyczących naruszenia praw autorskich oraz realizacji prawa do wynagrodzenia

Obsługa projektów z udziałem podmiotów branży reklamowej, mediów i artystów

Członek zespołów prowadzących kluczowe spory sądowe w sprawach dotyczących dóbr osobistych osób prawnych

Prowadzenie sporów związanych z popełnianiem czynów nieuczciwej konkurencji

Ustalanie strategii reakcji wewnętrznej i zewnętrznej na sytuacje kryzysowe związane z renomą marki (media tradycyjne, elektroniczne, wzmożone działania kontrolne Inspekcji)


Opinie

 1. Dopuszczalność korzystania z opisów produktów, udostępnionych przez osoby trzecie (prawo autorskie, opinia sporządzona dla serwisu e-commerce);
 2. Ocena zasadności roszczeń zgłoszonych przez producenta filmowego dotycząca naruszenia praw autorskich do utworów audiowizualnych (prawo autorskie, opinia sporządzona dla agencji reklamowej);
 3. Opiniowanie możliwości naruszenia praw autorskich przez uczestników programów rozrywkowych (prawo autorskie, opinia sporządzona dla producenta formatów telewizyjnych);
 4. Opinia dotycząca ochrony algorytmów i baz danych (prawo autorskie, opinia sporządzona dla państwowej jednostki organizacyjnej administrującej zasobami naturalnymi);
 5. Opiniowanie możliwości przeprowadzenia loterii dla pracowników (u o grach hazardowych, opinia dla firmy technologicznej)
 6. opinia dotycząca warunków, które należy spełnić w celu prowadzenia działań na terenie Polski (prawo dot. działalnosci ecommerce, sporządzona dla amerykańskiego producenta IoT);
 7. opinia dotycząca możliwości reklamy whiskey w Polsce (u.w.t., możliwość reklamy w Polsce, opinia sporządzona dla organizacji prawniczej)
 8. opinia dotycząca możliwości reklamy wina (u.w.t., możliwość reklamy w Polsce, opinia sporządzona dla szkockiego producenta whiskey)
 9. Możliwość zaangażowania podmiotu trzeciego w celu zwiększenia zasobów procesów biznesowych i aktualizacji danych systemu IT, ryzyko formułowania roszczeń prawnoautorskich przez wykonawcę systemu, możliwość dochodzenia dodatkowych kosztów związanych z zaangażowaniem podmiotu trzeciego (prawo autorskie, prawo cywilne - zobowiązania, opinia sporządzona dla podmiotu z branży energetycznej);
 10. Ocena wpływu przejęcia udziałów jednej ze spółek na uprawnienie innej spółki z grupy do korzystania z praw autorskich (prawo autorskie, prawo cywilne - zobowiązania, opinia sporządzona dla podmiotu z branży energetycznej);
 11. Ocena możliwości dostępu do danych chronionych prawem autorskim osób trzecich np. podmiotu optymalizującego procesy IT (prawo autorskie, prawo cywilne - zobowiązania, opinia sporządzona dla podmiotu z branży energetycznej);
 12. Ocena możliwości wprowadzania ograniczeń sprzedaży napojów bezalkoholowych małoletnim (napoje energetyczne, piwo bezalkoholowe, u.w.t., opinia sporządzona dla branży spożywczej)
 13. Ocena dopuszczalności ustalenia rabatu procentowego w razie wykonania zakupów o wartości przekraczającej określoną kwotę w przypadku zakupu napojów alkoholowych (u.w.t., opinia sporządzona dla branży spożywczej);
 14. Ocena polityki ekspozycji znaków towarowych alkoholu w kontekście przestrzennych ograniczeń dotyczących reklamy i promocji napojów alkoholowych (u.w.t., opinia sporządzona dla branży spożywczej);
 15. Ocena hurtowego obrotu alkoholami przy uwzględnieniu szczególnych okoliczności dotyczących spółki (u.w.t., opinia sporządzona dla branży spożywczej);
 16. Ocena konieczności uiszczania opłaty za koncesję alkoholową w związku ze spaleniem sklepu (u.w.t., opinia sporządzona dla branży spożywczej);
 17. Ocena możliwości przeceny żywności, której data przydatności do spożycia jest bliska końcowi (prawo żywnościowe, opinia sporządzona dla branży spożywczej);
 18. Ocena możliwości reklamy napojów alkoholowych umieszczanych za tzw. bramką wiekową na stronie internetowej (u.w.t., opinia sporządzona dla branży spożywczej);
 19. Opiniowanie dopuszczalności zastosowania reklamy porównawczej (u.z.n.k., opinia sporządzona dla branży ubezpieczeniowej);
 20. Opinia z dnia 29 maja 2019 r. dotycząca poselskiego projektu o zmianie niektórych ustaw w związku z ochroną zdrowia i życia dzieci poczętych metodą in vitro Stowarzyszenia na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji "Nasz Bocian" (we współpracy ze Stowarzyszeniem, adw. Anną Mazurczak i dr n. med. Marcinem Kormanem.