Ludzie

Jakub Jankowiak

Radca prawny.

Jakub Jankowiak

Jakub Jankowiak

Radca prawny.

Radca prawny w dziale prawa gospodarczego.

Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze przedsiębiorców, w szczególności w zakresie problematyk: korporacyjnej (m.in. ładu i sporów korporacyjnych), optymalizacji procesów inwestycyjnych, sporządzaniu umów gospodarczych oraz prowadzeniu sporów gospodarczych. Posiada doświadczenie również w doradztwie z zakresu prawa rynku kapitałowego oraz prawa pomocy publicznej.

Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwent Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (praca dyplomowa z zakresu prawa obligacji) oraz Finansów i Rachunkowości Biznesu w ramach specjalizacji Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (praca dyplomowa dotycząca opodatkowania przychodu z działalności gospodarczej osób fizycznych).

 

Mocne strony

Przemówienia publiczne, debata, elastyczność zadaniowa, kreatywność

Pasje

Debata parlamentarna, filozofia, ekonomia, film, e-sport


Doświadczenie: wybrane projekty

 • Prowadzenie sporów korporacyjnych oraz około-korporacyjnych na etapie przedsądowym oraz sądowym pomiędzy wspólnikami spółek, a także przeciwko członkom organów spółek (negocjacje, umowy wspólników, postępowania odszkodowawcze m.in. przeciwko wspólnikom, członkom organów, o zwołanie walnego zgromadzenia, o ustanowienie zarządcy na akcjach, nieuczciwa konkurencja);
 • Prowadzenie sporów administracyjnych dotyczących odpowiedzialności członków organów spółek publicznych za naruszenie obowiązków informacyjnych z ustawy o ofercie;
 • Prowadzenie sporów cywilnych oraz administracyjnych dotyczących zobowiązania beneficjentów do zwrotu pomocy publicznej;
 • Planowanie i organizacja struktur holdingowych, w tym z uwzględnieniem fundacji rodzinnej;
 • Sporządzanie umów spółek, statutów, w tym fundacji rodzinnej;
 • Doradztwo w szeroko pojętych zagadnieniach ładu korporacyjnego (przygotowywanie dokumentacji korporacyjnej, operacje na kapitale zakładowym, umorzenia udziałów, wypłata dywidendy itp.),
 • Przygotowywanie umów gospodarczych;
 • Przygotowywanie umów w procesach inwestycyjnych (umów wspólników, umów inwestycyjnych), praca w ramach transakcji nabywania oraz zbywania spółek oraz przedsiębiorstw;
 • Praca nad wątkami dotyczącymi sukcesji przedsiębiorstwa (stosowne postanowienia umów spółek/statutów, fundacja rodzinna, zarządca sukcesyjny);
 • Nadzór organizacyjny oraz praca merytoryczna nad międzynarodowym programem zapewniającym świadczenia użytkownikom internetowej platformy aukcyjnej za ewentualne naruszenia sprzedających;
 • Praca nad opinią prawną dotyczącą delistingu podmiotu cypryjskiego z GPW;
 • Prowadzenie szkoleń w tematyce porządku korporacyjnego, odpowiedzialności odszkodowawczej członków organów, pomocy publicznej (w szczególności tzw. Tarcz Finansowych).