Ludzie

Jakub Oliwiecki

Radca prawny | Ekspert zewnętrzny.

Jakub Oliwiecki

Jakub Oliwiecki

Radca prawny | Ekspert zewnętrzny.

Specjalizuje się w prawie spółek, prawie umów handlowych w obrocie gospodarczych (w szczególności umów najmu), prawie nieruchomości oraz prawie upadłościowym i naprawczym.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2004r.). Ukończył aplikację radcowską przy OIRP  w Poznaniu w 2008 roku.

Mocne strony

Dokładność i precyzyjność, wytrwałość w dążeniu do celu i zaangażowanie, wszechstronne spojrzenie na sprawę.

Pasje

Triathlon, literatura, podróże.


Doświadczenie: wybrane projekty

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze grup kapitałowych, w ramach, której doradzał, w charakterze in-house lawyer, przedsiębiorstwom liderom w swoich branżach. Obsługiwał m.in. transakcje sprzedaży przedsiębiorstw oraz transakcje na udziałach/akcjach, a także emisje obligacji i warrantów subskrypcyjnych. Opracowywał oraz obsługiwał modele franchisingu dla sieci supermarketów spożywczych. Przygotowywał oraz negocjował umowy najmu lokali użytkowych w obiektach wielkopowierzchniowych.Współpracował przy przygotowaniu spółki do wejścia na pozagiełdowy, regulowany rynek akcji w Stanach Zjednoczonych- NASDAQ.