Ludzie

Marta Romańska

Radca prawny | Starszy prawnik.

Marta Romańska

Marta Romańska

Radca prawny | Starszy prawnik.

Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na kierunku prawo. Następnie w 2014 roku ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w 2016 roku uzyskała pozytywny wynik z egzaminu zawodowego i uzyskała tytuł radcy prawnego.

Uczestniczyła w licznych szkoleniach organizowanych przez KSSiP z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, a także uczestniczyła w konferencjach, sympozjach z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. 

Mocne strony

Wykorzystywanie wiedzy teoretycznej w praktyce. Zaangażowanie w prowadzone projekty. Umiejętność patrzenia na sprawy z różnych punktów widzenia. Zdolność priorytetowania zadań. Otwartość na wyzwania.

Pasje

Zwiedzanie świata, odkrywanie kulinariów, czytanie książek i słuchanie muzyki. 


Doświadczenie: wybrane projekty

W trakcie studiów zdobywała doświadczenie w najlepszej kancelarii w regionie oraz jednej z najlepszych kancelarii w kraju.

W ramach swojej praktyki zawodowej zdobyła wieloletnie doświadczenie w kierowaniu i nadzorowaniu procesów upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorców, również w odniesieniu do dużych spółek giełdowych.