Ludzie

Mateusz Kamiński

Partner | Doradca podatkowy | Filipiak Babicz Tax.

Mateusz Kamiński

Mateusz Kamiński

Partner | Doradca podatkowy | Filipiak Babicz Tax.

Mateusz posiada ponad 13-letnie doświadczenie w zakresie obsługi podatkowej przedsiębiorstw na polskim rynku – przede wszystkim w zakresie doradztwa transakcyjnego, planowania podatkowego oraz opodatkowania relacji międzynarodowych.

Z Kancelarią jest związany od 2015 r., jako of councel, a od 2021 r. jako wspólnik w ramach Filipiak Babicz TAX.

W ramach swojej praktyki doradza m.in. tworząc koncepcje reorganizacji struktur kapitałowych oraz budowy holdingów polskich i zagranicznych i zarządzając procesami realizacji tych koncepcji (projekty wdrożeniowe), a w ramach transakcji zbycia i nabycia zarówno całych firm, ich części jak i kluczowych aktywów – zarówno w zakresie procesów due dilligence i przygotowania do nich, jak i budowy i rozliczenia samych modeli transakcyjnych, zarówno od strony zbywcy, jak i nabywcy.

Posiada doświadczenie w zakresie weryfikacji warunków, zabezpieczenia oraz uzyskiwania korzyści z zastosowania ulg podatkowych, przede wszystkim ulgi badawczo-rozwojowej oraz IP BOX.

Obsługuje klientów w ramach szerokiego spectrum branż, m.in.: finansowej, deweloperskiej, logistycznej, metalowej, wykończenia wnętrz, chemii budowlanej, FMCG, rolnej i spożywczej.

Skupia się na współpracy z polskimi firmami rodzinnymi.
 

Mocne strony

Autor szeregu publikacji, przede wszystkim odnośnie zagadnień z zakresu podatków dochodowych. Ekspert podatkowy portalu eRelacje Inicjatywy Firm Rodzinnych oraz bloger podatkowy serwisu INNPoland, należącego do grupy naTemat.


Doświadczenie: wybrane projekty

W swojej praktyce zawodowej współpracował z jednymi z największych polskich kancelarii podatkowych: Ożóg i Wspólnicy (2010-2013) oraz Kolibski Nikończyk Dec i Parterzy (2013-2015). Od czerwca 2015 r. partner w kancelarii Kamiński Majewski Doradcy Podatkowi.

Zajmuje się głównie restrukturyzowaniem przedsiębiorstw na polskim rynku – zarówno na potrzeby sprzedaży poszczególnych aktywów lub całych firm i ich części, jak również kompleksowo – tworzeniem takich konstrukcji firm, które zapewniają im optymalne podatkowo i gospodarczo podstawy funkcjonowania.

Świadczył usługi doradztwa podatkowego, bieżącego i incydentalnego, dla wielu podmiotów na polskim rynku, w szczególności z branży handlowej, nieruchomości, logistycznej, finansowej i FMCG – w tym spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W ramach swojej praktyki zajmował się między innymi następującymi projektami:

  • restrukturyzacja kilkunastu z największych polskich firm w danych branżach: m.in. logistycznej, metalowej, wykończenia wnętrz, chemii gospodarczej i innych sektorów FMCG, finansowania pozabankowego itd.;
  • restrukturyzacja grup kapitałowych kilku z największych polskich firm deweloperskich;
  • tworzenie struktur efektywnej podatkowo sprzedaży firmy polskiej na rzecz inwestora zagranicznego;
  • efektywne podatkowo wypłacanie środków pieniężnych z polskich spółek kapitałowych;
  • tworzenie struktur opartych o fundusze inwestycyjne zamknięte oraz struktury zagraniczne (holdingowe i operacyjne);
  • tworzenie programów premii sprzedażowych dla jednej z największych polskich sieci handlowych;
  • tworzenie optymalnych podatkowo systemów rozliczeń dla kadry menedżerskiej i kluczowych pracowników;
  • tworzenie optymalnych podatkowo systemów rozliczeń w ramach profesjonalnego klubu sportowego;
  • doradztwo w zakresie rozliczeń pomiędzy polską grupą kapitałową a jej zagranicznymi właścicielami;
  • doradztwo w zakresie rozliczeń z umowy offsetu