Ludzie

Natalia Panuś-Domiter

Radca prawny | Starszy prawnik | Tłumacz przysięgły j. angielskiego .

Natalia Panuś-Domiter

Natalia Panuś-Domiter

Radca prawny | Starszy prawnik | Tłumacz przysięgły j. angielskiego .

Specjalistka w zakresie prawa gospodarczego oraz prawa korporacyjnego. Z powodzeniem prowadzi zespołem w transakcjach M&A. Wspiera podmioty rynku, w szczególności międzynarodowe grupy kapitałowe, zapewniając im bieżącą obsługę w biznesie. Doradza i prowadzi negocjacje w zakresie realizacji umów w obrocie gospodarczym. Zarządza projektami dostosowującymi struktury grup kapitałowych do zmieniających się przepisów prawa, jak również w celu zapewnienia bezpiecznych rozwiązań adresujących potrzeby Klientów. 

W ramach swojej praktyki obsługiwała szereg firm z sektora budowlanego, medycznego, spożywczego, IT, logistycznego i transportowego, a także e-commerce. 

Doświadczenie w zakresie prawa zdobywała w kilku poznańskich kancelariach. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje m.in. bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców, w tym w szczególności sporządzanie i negocjowanie umów w obrocie gospodarczym oraz doradztwo z zakresu prawa własności intelektualnej, obsługę korporacyjną spółek prawa handlowego, uczestnictwo w projektach dotyczących badania stanu prawnego spółek, a także reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi. 

Uczestniczka programu LAWYERLEX organizowanego przez European Lawyers Foundation, który daje możliwość poznania systemów prawnych państw członkowskich UE, stworzenia lub utrwalenia zdolności do tworzenia sieci transgranicznych oraz poprawy umiejętności i kompetencji prawnych i językowych.  

Uczestniczka projektu OneNDA w ramach Fundacji LegalTech Polska, w wyniku którego powstała polska wersja umowy oneNDA - ustandaryzowanego wzoru umowy o zachowaniu poufności, a który stosowany może być w każdej branży.

Uczestniczka seminarium TRADATA2 organizowanego przez European Lawyers Foundation przy współpracy z Krajową Izbą Radców Prawnych i Consejo General de la Abogacía Española, którego głównym tematem jest szkolenie prawników, dotyczące instrumentów UE w zakresie ochrony dóbr osobistych. 

Studiowała Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W kancelarii pracuje od 2018 roku. Jest radcą prawnym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. 

Absolwentka filologii angielskiej; część studiów odbyła w ramach programu Sokrates Erasmus na Northumbria University (Wielka Brytania). W 2008 roku ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Lingwistycznej w Częstochowie z zakresu tłumaczeń konferencyjnych. Tłumacz przysięgły języka angielskiego wpisany na listę tłumaczy przysięgłych, prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, pod numerem TP/104/17. Obecnie słuchacz studiów podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego z zakresu Zarządzania ludźmi w firmie.   
 
Pasje:
W wolnych chwilach jeździ na rowerze i rolkach. Lubi języki obce, interesuje się kulturą krajów angielskiego i hiszpańskiego obszaru językowego. 


Doświadczenie: wybrane projekty

  • Kompleksowe wsparcie klienta w transakcji mającej na celu wejście inwestora finansowego - funduszu private equity, w tym m.in. budowa holdingowej struktury polsko-holenderskiej, zakup spółki holenderskiej w charakterze inwestora branżowego, wymiana udziałów, umorzenia udziałów, zmiana modelu finansowania grupy wraz z dokumentacją zabezpieczeń, wsparcie w przygotowaniu i negocjacji dokumentacji transakcyjnej i zabezpieczeń umownych. Wartość transakcji: ok. 450 mln PLN.
  • Doradztwo prawne przy transakcji nabycia udziałów w spółkach z branży spożywczej, w tym przeprowadzenie audytu prawnego. Wartość transakcji ok. 200 mln PLN.
  • Wsparcie w transakcji mającej na celu wejście inwestora finansowego - funduszu private equity oraz przygotowanie dokumentacji transakcyjnej oraz dokumentacji zabezpieczeń. Doradztwo kancelarii obejmowało także wdrożenie szeregu usług na platformie handlowej o zasięgu międzynarodowym, założenie polskiej spółki oraz wsparcie w procesie zakładania spółek córek w innych państwach Unii Europejskiej, a następnie opracowanie modelu współpracy w grupie w zakresie przetwarzania danych osobowych w oparciu o umowy współadministracji i powierzenia przetwarzania danych, m.in. przetwarzania danych osobowych w oparciu o umowy współadministracji i powierzenia przetwarzania danych, zasad subskrypcyjnych, spedycji oraz transportu.
  • Kompleksowe wsparcie klienta w transakcji mającej na celu sprzedaż spółki-córki do branżowego inwestora z sektora medycznego, w tym m.in. połączenie portfelowych spółek-sióstr, audyt wewnętrzny, udział w zewnętrznych audytach prawnych na etapie konkursu ofert potencjalnych kupujących oraz due diligence wybranego inwestora docelowego. Doradztwo kancelarii obejmowało także przygotowanie i negocjacje dokumentacji transakcyjnej, a także na etapie postransakcyjnym obsługę rozliczeń holdingowej spółki sprzedającej ze wspólnikami. Wartość transakcji: ok. 44 mln PLN.