Ludzie

Przemysław Szmidt

Adwokat | Starszy prawnik.

Przemysław Szmidt

Przemysław Szmidt

Adwokat | Starszy prawnik.

Adwokat. Studiował prawo na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytecie Nancy 2 we Francji. Ukończył studia prawnicze na UAM, broniąc pracy magisterskiej w Katedrze Postępowania Cywilnego. W programie ERASMUS na Uniwersytecie Nancy 2 we Francji ukończył kurs prawa europejskiego, broniąc pracy dyplomowej dotyczącej zagadnień międzynarodowego obrotu handlowego. Członek reprezentacji Polski na Międzynarodowym Konkursie dla Aplikantów Themis 2009 w Lizbonie, współlaureat wyróżnienia za pracę pod tytułem „The Notion of Ordre Public for Judicial Cooperation in Civil Matters”. Zainteresowania Przemysława Szmidta obejmują: prawo procesowe cywilne, prawo cywilne i gospodarcze.

We wrześniu 2010 roku zdał egzamin sędziowski. Przez okres ponad trzech lat był asystentem sędziego w sądach powszechnych okręgu poznańskiego, w wydziałach cywilnych i gospodarczym. Wcześniej odbył ponad roczny staż w kancelarii radcy prawnego w Poznaniu, nabywając doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego podmiotów gospodarczych.

Jest autorem kilku publikacji związanych z postępowaniem cywilnym, w tym europejskim postępowaniem cywilnym. Biegle włada językiem francuskim oraz w stopniu podstawowym językiem angielskim.

W Kancelarii zajmuje się prowadzeniem sporów sądowych cywilnych, w tym gospodarczych.

Mocne strony

Kilkuletnie doświadczenie procesowe, dobra znajomość realiów sali sądowej, zaangażowanie w podejmowane działania.

Pasje

Maratończyk, miłośnik górskich wędrówek i skandynawskiej literatury kryminalno-obyczajowej.


Doświadczenie: wybrane projekty

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów cywilnych (gospodarczych), w tym w szczególności procesów w sprawach budowlanych, dotyczących nieuczciwej konkurencji, a także zabezpieczenia hipotecznego. Prowadzi warsztaty z zakresu strategii i reasearch’u w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Poznaniu.