Ludzie

Zuzanna Stocka

Aplikant radcowski.

Zuzanna Stocka

Zuzanna Stocka

Aplikant radcowski.

Prawnik w dziale prawa gospodarczego.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z sukcesem obroniła pracę magisterską dotyczącą wpływu prawa poboru na kształtowanie struktury właścicielskiej spółki akcyjnej w aspekcie prawa spółek handlowych oraz prawa restrukturyzacyjnego. Od początku studiów aktywnie zaangażowana w działalność Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland, w którym pełniła funkcje w organach wykonawczych oraz kontrolnych Stowarzyszenia. Coroczna stypendystka Stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

W obszarze jej zainteresowań leży szeroko pojęte prawo gospodarcze.

Mocne strony

zaangażowanie, dobra organizacja pracy, skrupulatność, chęć ciągłego rozwoju

Pasje

literatura fantasy, psychologia, podróże, malarstwo


Doświadczenie: wybrane projekty

Doświadczenie zdobywała w poznańskich kancelariach radcowskich oraz adwokackich, biorąc czynny udział w bieżącej obsłudze przedsiębiorców i prowadzeniu postępowań spornych, w tym sporów między wspólnikami spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych. Laureatka ogólnopolskich jak i lokalnych konkursów przedmiotowych z publicznego prawa gospodarczego, prawa pracy, prawa cywilnego oraz prawa administracyjnego.