Tymczasowy
areszt
14.09.2021

Wpływ współpracy z prokuratorem na tymczasowe aresztowanie

Współpraca podejrzanego z prokuratorem rozpoczyna się zazwyczaj już w momencie zatrzymania. To właśnie wtedy dochodzi do pierwszego kontaktu z prokuratorem i to od podejrzanego oraz jego obrońcy, zależy jaki charakter przybierze owa współpraca. Należy bowiem zastrzec, że pierwsze czynności po zatrzymaniu mogą być realizowane z obrońcą. Podejrzanemu przysługuje bezwzględne prawo do nawiązania z nim kontaktu i ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika swoim obrońcą.  Nie ulega wątpliwości, że początkowe czynności dokonywane z podejrzanym są bardzo dynamiczne. Prokurator ma 48 godzin na podjęcie decyzji czy wobec podejrzanego należy zastosować tymczasowe aresztowanie, czy wystarczający byłby wolnościowy środek zapobiegawczy. Na tym etapie nieoceniona jest rola obrońcy, który posiadając doświadczenie i obycie w kontaktach z organami ścigania często jest w stanie zapewnić klientowi odpowiadanie „z wolnej stopy” ustalając już w trakcie postępowania przygotowawczego pewne „reguły gry”, których zarówno prokurator, jak i podejrzany oraz obrońca będą się trzymać.

(więcej…)

Czytaj więcej
28.04.2021

Stosowanie tymczasowego aresztowania – praktyka i statystyka

04.01.2021

Problematyka dostępu do akt w sytuacji tymczasowego aresztowania podejrzanego

19.11.2020

Poręczenie majątkowe, czyli sposób na uniknięcie aresztu

29.09.2020

Tymczasowe aresztowanie w spółce a compliance

07.09.2020

O czym jest ten portal?

06.09.2020

Automatyzm działań Prokuratury w odniesieniu do wniosków o przedłużenie tymczasowego aresztowania a zaistnienie „szczególnych okoliczności sprawy” uniemożliwiających ukończenie postępowania w terminie.

06.09.2020

(Nie)zasadność stosowania tymczasowego aresztowania w sytuacji grożącej surowej kary

zmiana tymczasowego aresztowania
06.09.2020

Możliwości w zakresie zmiany tymczasowego aresztowania

dowód areszt
05.09.2020

Dowód z pomówienia współpodejrzanego jako przesłanka tymczasowego aresztowania

04.09.2020

Europejski Trybunał Praw Człowieka a przedłużanie stosowania tymczasowego aresztowania

03.09.2020

Zdalne posiedzenia aresztowe, a rzetelność procesu

03.09.2020

Stosowanie tymczasowego aresztowania przy zarzucie udziału w zorganizowanej grupie przestępczej

03.09.2020

Sprzeciw prokuratora a warunkowe tymczasowe aresztowanie