Tymczasowy
areszt
31.01.2022

Zasadność zatrzymania, czyli kiedy zatrzymanie jest bezpodstawne

Zatrzymanie osoby jest formą pozbawienia wolności, dlatego może do niego dojść tylko w określonych sytuacjach, na podstawie konkretnych przepisów. Polski system prawny zna kilka rodzajów zatrzymań: zatrzymanie porządkowe (prewencyjne), zatrzymanie penitencjarne, zatrzymanie administracyjne, a także ujęcie obywatelskie oraz zatrzymanie policyjne, zwane też zatrzymaniem właściwym. Każda z tych instytucji może być stosowana przy wystąpieniu konkretnych przesłanek określonych w przepisach. W niniejszym artykule omówione zostaną podstawy zatrzymania procesowego przeprowadzanego przez Policję na podstawie art. 244 Kodeksu postępowania karnego oraz tzw. zatrzymania prokuratorskiego, dokonywanego na podstawie art. 247 k.p.k.

(więcej…)

Czytaj więcej
14.09.2021

Wpływ współpracy z prokuratorem na tymczasowe aresztowanie

28.04.2021

Stosowanie tymczasowego aresztowania – praktyka i statystyka

04.01.2021

Problematyka dostępu do akt w sytuacji tymczasowego aresztowania podejrzanego

19.11.2020

Poręczenie majątkowe, czyli sposób na uniknięcie aresztu

29.09.2020

Tymczasowe aresztowanie w spółce a compliance

07.09.2020

O czym jest ten portal?

06.09.2020

Automatyzm działań Prokuratury w odniesieniu do wniosków o przedłużenie tymczasowego aresztowania a zaistnienie „szczególnych okoliczności sprawy” uniemożliwiających ukończenie postępowania w terminie.

06.09.2020

(Nie)zasadność stosowania tymczasowego aresztowania w sytuacji grożącej surowej kary

zmiana tymczasowego aresztowania
06.09.2020

Możliwości w zakresie zmiany tymczasowego aresztowania

dowód areszt
05.09.2020

Dowód z pomówienia współpodejrzanego jako przesłanka tymczasowego aresztowania

04.09.2020

Europejski Trybunał Praw Człowieka a przedłużanie stosowania tymczasowego aresztowania

03.09.2020

Zdalne posiedzenia aresztowe, a rzetelność procesu

03.09.2020

Stosowanie tymczasowego aresztowania przy zarzucie udziału w zorganizowanej grupie przestępczej

03.09.2020

Sprzeciw prokuratora a warunkowe tymczasowe aresztowanie